Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Збирке и одељења

Народни музеј у Чачку је комплексна установа која се брине о културном наслеђу Чачка и најближе околине, укључујући и простор Драгачева и Ивањице. Чување и промоција посебног регионалног историјског, уметничког и културног идентета почива на истраживању и приказивању остатака прошлости, почев од палеонтологије, археолошких артефаката, преко народног и уметничког стваралаштва, до приказа тема из историје, националне и регионалне, са темама од праисторије до савременог доба.

Установа је конципирана као регионални музеј који у свом саставу има пет одељења: за палеонтологију, археологију, историју, историју уметности и етнологију. Музеј има и лабораторију за конзервацију, библиотеку, фото лабораторију и водичку службу.

Послање Народног музеја у Чачку јесте развој свих сегмената музејске делатности, отвореност ка јавности, тежња ка повећању квалитета живота усмерена ка добробити целог друштва и окружења у коме се делује. Брига о културном наслеђу обезбеђује комуникацију са друштвом, размену знања, идеја и искуства, односно непрекидно учење које је део општих тежњи за локалним националним и регионалним развојем.