Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Инфо

Археолошка ископавања у дворишту музеја 2022. године
др Катарина Дмитровић

Археолошка ископавања на локалитету Двориште Музеја у Чачку обављана су у више наврата претходних деценија, али је њима само оквирно дефинисан потенцијал налазишта без прецизнијих података о врсти и обиму налазишта. Дуготрајни и изузетно обимни радови на простору музејског дворишта отпочели су од 2022. године као заштитна ископавања, првенствено на површинама планираним за изградњу нових објеката.

Током овогодишњих радова у дворишту Музеја, отворена је површина од преко 500 m2, што представља огроман квалитативни и квантитативни помак. Резултати нових ископавања оквирно указују на постојање утврђеног простора, о чему сведоче делови моћних бедема који се пружају средином и западном границом парцеле. Унутар њих делимично су истражени темељи велике касноантичке грађевине зидане од камена везаног малтером. Пажњу привлаче и остаци лаких грађевина (колиба, огњишта), насталих након рушења касноантичког утврђења у другој половини 4. века.

Све наведене целине биће предмет детаљних истраживања наредних година, чиме ће се постепено откривати многе тајне које крије велико двориште Музеја у центру савременог Чачка.