Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Виртуелне изложбе

Кнежевски тумули из Атенице

Међу највредније археолошке налазе из Музеја Чачку, чији потенцијал знатно превазилази локалне оквире, убрајају се праисторијски тумули из Атенице. Тумули или хумке заправо представљају један од типова гробова праисторијског становништва на западном Балкану, али и у другим деловима Европе.

Албум старог Чачка

"Албум старог Чачка (1870–1941)" оживео је давне успомене, драге боје завичаја и историју читаве грађанске. Поставка је подељена у три мање целине којима су обухваћени град, његови житељи а затим и догађаји. Збирке Историјског одељења у Музеју садрже укупно 6.000 фотографија, а за изложбу су одабрана 183 оригинала и 193 репродукције. Изложбу је видело око 2.500 посетилаца, а њена интернет презентација привукла је још већу пажњу, укључујући и научну јавност.

Римске терме

Иако касноантичко купатило у Чачку није истражено у целости ипак постоји довољно детаља у самој архитектури купатила који путем упоређења са боље очувани објектима исте намене широм римског царства пружају основу за идејни предлог реконструкције. Реконструкције грађевине начинила је др Александра Филиповић, Universita Sapienza di Roma, Рим.