Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Инфо

Научни скупови

Скуп Римске терме 50 година након открића:
дијалог наслеђа и заједнице
Чачак, 29 – 30. октобар 2020.

За издавача: Делфина Рајић, директор
Приредиле: Александра Гојгић, Марија Алексић Чеврљаковић
Дизајн: Миленко Савовић
Народни музеј Чачак
Чачак, 2020.
Тираж 100

Скуп Римске терме 50 година након открића
Funerary Practices during the Bronze and Iron Ages in Central and Southeast Europe
Funerary Practices during the Bronze and Iron Ages in Central and Southeast Europe
Proceedings of the 14th International Colloquium of Funerary Archaeology in Čačak, Serbia, 24th - 27th September 2015.

Уредници/ Editors: В. Србу, М. Јевтић, К. Дмитровић, М. Љуштина/ V. Sîrbu, M. Jevtić, K. Dmitrović, M. Ljuština
Текстови на енглеском, француском и немачком језику
Београд - Чачак 2016
стр. 378; илустрације; 28,8 цм.
Тираж: 300
ISBN:978-86-6427-040-3 (FF)

Етнолошка музејска документација у Србији на почетку трећег миленијума стање, перспективе
зборник радова
Стручни скуп Етнолошке секције Музејског друштва Србије
Чачак, 31. мај - 1. јун 2006.

Уредник: Делфина Рајић
Чачак, 2006.
64 стр. : илустр. ; 28 цм
Тираж 500
ISBN 86-84067-13-4

Етнолошка музејска документација у Србији на почетку трећег миленијума
Сахрањивање у бронзано и гвоздено доба
Сахрањивање у бронзано и гвоздено доба: симпозијум
Burial Customs in the Bronze and Iron Age
Чачак, 4 - 8. септембар 2002.

Уредници: Невека Бојовић, Милоје Васић
Језик: српски, енглески, немачки
Народни музеј Чачак, Археолошки институт САНУ
Београд, 2003.
218 стр. : илустр. ; 30 цм
Тираж 500
ISBN 86-80093-22-X

Ибарска војска у српско-турским ратовима од 1876. до 1878. године
Научни скуп поводом обележавања 120-годишњице Јаворског рата
Чачак, септембар 1996.

Уредник: Невенка Бојовић
Чачак, 1997.
405 стр. ; 21 цм
Тираж 500

Ибарска војска у српско-турским ратовима од 1876. до 1878. године
Богородица Градачка у историји српског народа
Богородица Градачка у историји српског народа
Научни скуп поводом 800 година Богородице Градачке и града Чачка
Чачак, новембар 1992.

Уредник: Милован Вуловић
Чачак, 1993.
299 стр., [67] стр. с таблама : илустр. ; 24 цм

PDF