Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Публикације

Народни музеј у Чачку је од самог основања 1952. године настојао да штампа своја издања, која су имала за циљ презентацију музеолошке делатности и изучавање историје ширег подручја чачанског краја. Од 1969. године Музеј издаје своје редовно годишње гласило „Зборник радова Народног музеја”, да би у последњих 30 година сваку изложбу редовно пратио и примерени каталог. Поред тога Музеј је издавач преко 60 посебних издања чија је тематика усмерена на најважније амбијенталне и споменичке целине, догађаје, процесе и личности везане за Чачак и околину.