Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Инфо

О музеју

Народни музеј у Чачку основан је 30. августа 1952. године. Стална поставка отворена је 1953. године у конаку Јована Обреновића (280 m2). Повремене изложбе организују се од 1980. године у Галерији Народног музеја у Чачку смештеној у приземљу зграде Старог начелства (113 m2). У приземљу и на спрату истог објекта (1/2 зграде) налазе се канцеларије и депои (1.041 m2). Пет одељења Народног музеја у Чачку у својим фондовима чува близу 20.000 предмета.

Музеј је за 65 година постојања (1952–2017) организовао преко 500 изложби, предузео 110 археолошких ископавања, штампао преко 200 публикација. Од 1969. године редовно издаје свој часопис "Зборник радова Народног музеја" (45 број изашао је 2016), штампао је преко 100 каталога и још 53 посебна издања (монографије, зборници радова са научних скупова, водичи). Библиотека Музеја поседује 10.000 књига и 548 наслова периодике са 10.470 свезака. Музеј има преко 12.000 посетилаца годишње (2005–2016), којима се у највећем броју случајева омогућава бесплатан улаз у музејске поставке (95%).

Од 2005. године директор Музеја је историчар уметности Делфина Рајић. Установа има 17 стално запослених радника, шест одељења (палеонтолошко, археолошко, историјско, етнолошко, уметничко, конзерваторско), фотолабораторију, водичку службу и особље за техничку подршку.

Музеј је више пута награђиван, а међу признањима које је добио истичу се Орден републике са бронзаним венцем (1978), Вукова награда (1982), Октобарска награда Општине Чачак (1997).

Народни музеј Чачак добио је 2013. године статус установе од националног значаја у Републици Србији.