Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Музејске тајне

Музеј можемо посматрати на много начина, па и као средиште жеља, надања и амбиција за сазнавањем света. Просветитељска мисија музеја увек је имала доминантно место у презентацији предмета, али који никада нису изгубили и ауру тајанствености. Тај осећај се ствара понајвише због човековог исконског страха пред бесконачноћу коју пружа прошлост, и музеја као чувара њеног материјалног наслеђа. Зато музеји осим широког фонда рационалног знања које презентују истовремено задовољавају и људску носталгију и радозналост, али задржавају и већи или мањи део недоступних информација и„тајни” које нису увек део опште дистрибуције свима доступних података. Обједињавањем тардиционалне музеологије и нових метода комуникације долазимо до места у овом сајту који примерено носи назив „МУЗЕЈСКЕ ТАЈНЕ”, простора за презентацију предмета који су ретко на увиду јавности.