Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Стална поставка

Прва музејска манифестација у Чачку одржана је 1896. године. Постојало је велико интересовање за истраживање и прикупљање старина, али идеја о оснивању музеја први пут је забележена између два светска рата. Тридесетих година XX века очекивало се да формирање овакве установе допринесе очувању старе градске архитектуре. Отуда су жеље за отварање музеја биле везане за конак господара Јована Обреновића из 1835. године. На молбу општине банска управа је септембра 1940. уступила ово здање за смештај градског музеја. Други светски рат одложио је реализацију ове замисли. После ослобођења продужен је започети посао на отварању музеја и као део дуга према тек минулим догађајима.

Народни музеј у Чачку основан је одлуком градског одбора 30. августа 1952. године са задатком да штити покретна културна добра и проучава прошлост трнавског, љубићског, таковског, драгачевског и моравичког краја. Прва поставка отворена је 7. јула 1953. Мењана и допуњавана наредних година она је одражавала динамику рада на прикупљању музеалија. Успешан рад на попуни збирки омогућио је отварање друге поставке 1974. Поред тога посетиоцима су биле доступне бројне студијске изложбе, које су обавештавале о новим или мало познатим моментима из прошлости. Са истим циљем од 1969. редовно излази Зборник радова народног музеја. У међувремену збирке одељења за археологију, историју, историју уметности и етнологију нарасле су на око 20.000 предмета.

Просторни склоп конака омогућио је да се у поставци обраде три теме: период од праисторије до краја средњег века, цркве и манастири чачанског краја и устанци и ратови 1804-1941.