Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Архива изложби

Градина на Јелици

Научно истраживање Градине започиње 1984. ископавањима скромних размера, да би на основу резултата теренских радова у току наредних тридесет година, под руководством Михаила Милинковића, ово археолошко налазиште постало светски познато. Народни музеј у Чачку, као територијално надлежни музеј за то време непосредно учествује давањем базне подршке.

Касноантичка некропола у Чачку

Трагови живота из античког периода у Чачку и околини одавно привлаче пажњу истраживача старина. Међутим, и поред одређеног броја налаза и података, све до откривања терми у центру града није се много знало о овом раздобљу.