Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Инфо

Старо начелство

Зграда Окружног начества, која се данас назива Старо начелство, почела је да се зида 1875, а радови су завршени 1878. године. Руководилац радова био је чачански индустријалац Фердинанд Крен, заједно са зидаром Јевремом Савићем. Према претпоставци пројекат је урађен у Министарству грађевина Кнежевине Србије. Зграда је академски пројектована, са елементима класицизма и утицајем романтичарских струјања. Крајњи ризалити су наглашени, као и средњи над којим је тимпанон са плитком рељефном декорацијом. Приземље је обрађено рустиком, а на спрату су површине ризалита подељене плитким пиластрима са канелурама. Основа је издужена и правоугаона, симетрично решена попречно, где се у основи налази главни улаз и трокрако монументално степениште. Класицистичко решење види се из ритмичког распореда прозорских отвора. Конзерваторски радови извођени су 1975–1976. године, сечење зграде и изолација од влаге 1998, увођење нових електричних инсталација 1998–1999, препокривање крова, постављање олука и мењање прозора 2001. године. Зграда Старог (Окружног) начелства проглашена је 1979. године за културно добро од великог значаја.

Данас (2017) се у згради Старог начелства налазе Међуопштински историјски архив у Чачку, просторије које користи служба рачуновдства за све установе културе у Чачку, као и канцеларије, депои и Галерија Народног музеја у Чачку. Све до 1967. године зграду Старог начелства користио је суд. Од 1968. године у зграду се најпре усељавају Архив и Музеј, који је 1980. године отворио и своју Галерију за повремене изложбе. Нови рефлектори у Галерији уграђени су 1998–1999, мермерни под 2008. године.