Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Јавне набавке

Општа документација и правилници

PDF Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Јавне набавке 2017

Предмет јавне набавке:
Број јавне набавке:

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности
Одлука о додели уговора