Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Јавне набавке

Општа документација и правилници

PDF Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Јавне набавке 2019

Предмет јавне набавке:
Радови - Реконструкција ограде дворишта Старог начелства у Чачку.
Ознака из општег речника: 349282000 - Ограде
Број јавне набавке: 1


PDF Позив за подношење понуде
PDF Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности
PDF Одлука о додели уговора

- - -

Предмет јавне набавке:
Услуге - Припрема и штампа публикације Фрагменти о Чачку.
Назив и ознака из општег речника: 79810000 - Услуге штампања
Број јавне набавке: 2


PDF Позив за подношење понуде
PDF Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности
PDF Одлука о додели уговора

- - -

Предмет јавне набавке:
Услуге - Припрема и штампање паноа и каталога за изложбу "Ишчезли свет минулих епоха".
Назив и ознака из општег речника: 79810000 - Услуге штампања
Број јавне набавке: 3


PDF Позив за подношење понуде
PDF Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности
PDF Одлука о додели уговора

- - -

Предмет јавне набавке:
Услуге - Дизајн, припрема и штампа паноа и каталога за изложбу Кошуље.
Назив и ознака из општег речника: 79810000 - Услуге штампања
Број јавне набавке: 4


PDF Позив за подношење понуде
PDF Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности
PDF Одлука о додели уговора

- - -

Предмет јавне набавке:
Радови - Радови на фасади зграде Старог начелства у Чачку.
Назив и ознака из општег речника: 45443000 - Фасадни радови
Број јавне набавке: 5


PDF Позив за подношење понуде
PDF Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности
PDF Одлука о додели уговора
PDF Одлука о измени уговора

Јавне набавке 2017

Предмет јавне набавке:
Припрема, дизајн и штампа каталога, диплома и позивница за XXXIV Дечји мајски салон на тему Време путовања.
Број јавне набавке: 1


PDF Позив за подношење понуде
PDF Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности
PDF Одлука о додели уговора

- - -

Предмет јавне набавке:
Штампање каталога Градина на Јелици.
Број јавне набавке: 2


PDF Позив за подношење понуде
PDF Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности
PDF Одлука о додели уговора

- - -

Предмет јавне набавке:
Штампање публикације Јермени у Чачку 1885-1950.
Број јавне набавке: 3


PDF Позив за подношење понуде
PDF Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности
PDF Одлука о додели уговора

- - -

Предмет јавне набавке:
Услуга припреме, дизајна и штампања пресавитка, паноа и позивница за изложбу Драгиша Васић (1885 – 1945) - живот и дело.
Број јавне набавке: 4


PDF Позив за подношење понуде
PDF Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности
PDF Одлука о додели уговора
PDF Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
PDF Одлука о обустави јавне набавке

- - -

Предмет јавне набавке:
Припрема, дизајн и штампа 46. Зборника радова Народног музеја у Чачку и позивница.
Број јавне набавке: 5


PDF Позив за подношење понуде
PDF Конкурсна документација - јавна набавка мале вредности
PDF Одлука о додели уговора