Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Инфо

Етнолошко одељење

Етнолошко одељење Народног музеја у Чачку у својој збирци данас има преко 4000 предмета везаних за материјалну и духовну културу нашег народа разврстаних у неколико збирки. Предмети су у Музеј стизали откупима, поклонима и теренским истраживањима кустоса.

Од 1973. године, почиње детаљно сређивање збирки, стручна обрада предмета, неопходна конзервација и заштита предмета, као и стручна рекогносцирања терена чачанског, горњомилановачког, драгачевског и ивањичког краја. Најбројније су збирке народне и градске ношње, покућства, посуђа и заната.

Резултате свога рада етнолози објављују пре свега у Зборнику радова Народног музеја у Чачку, затим у Етнолошким свескама и Гласнику етнолошког друштва Србије у Београду, Нашој прошлости у Краљеву, Здравственој култури у Зајечару, Пољопривредном календару у Новом Саду и другим стручним часописима.

Етнолошко одељење је самостално или у сарадњи са другим музејима било аутор више од тридесет повремених изложби које су гостовале у музејима широм Србије, као и пет сталних музејских поставки у Чачку и околини. Посебно треба нагласити гостовања изузетно успешних изложби овог одељења Народног музеја у Чачку.Изложбе Орнаментика на надгробним споменицима из 1995. године и Чарапе и назувице из 1996. године гостовале су у Етнографском музеју у Београду и Мода у огледалу шездесетих из 2007. године, изложба која је поред Етнографског музеја гостовала и у Народном музеју у Крагујевцу, Народном музеју у Ваљеву, Народном музеју у Пожаревцу и Музеју Војводине у Новом Саду.

Етнолози су учествовали у већем броју научних пројеката и организатори су научних скупова. Од 2011 године Етнолошко одељење је покренуло истраживање Детињство и културни образац Срба, у које су укључени и етнолози из других музеја широм земље, уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије. Ово истраживање биће основа за пројекат израде сталне поставке Музеј детињства који такође финансира Министарство културе од 2010. године.

Етнолошко одељење је било организатор и домаћин неколико значајних научних скупова. У организацији Музејског друштва Србије и Етнолошког одељења Народног музеја у Чачку одржан је 2006. године научни скуп на тему: Музејска етнолошка документација, стање и перспективе. Етнолошко-антрополошко друштво Србије организовало је у сарадњи са Етнолошким одељењем 2010. године научни скуп са темом Материјално и нематеријално културно наслеђе: локалне традиције у процесу дуготрајне транзиције.

Активно се радило и на снимању етнолошких филмова. До данас је снимљено 20 етнолошких филмова из области материјалне и духовне културе народа нашег краја. На међународном фестивалу етнолошког филма у Кучеву 2008. године етнолошко одељење је за филм Сутра је Свети Јеремија добило прву награду.

Од 2005. године Етнолошко одељење је иницијатор и један од организатора манифестације Пливање за Богојављенски крст, а од 2006. године у оквиру манифестације Летњи дани културе у Чачку организује дечију летњу радионицу Етношколица.

Запослени:

Снежана Шапоњић-Ашанин
caetno

Ивана Ћирјаковић
ivanaetno