Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Инфо

Лабораторија за конзервацију и рестаурацију

Лабораторија се налази на простору од 60 m2 који је подељен на три просторне јединице: лабораторија и два атељеа. Поседује одговарајућу лабораторијску и конзерваторско – рестаураторску опрему и апарате.

Oсновна делатност лабораторије је целовита, стручна и адекватна заштита предмета. Конзерватори раде на успостављању, развоју и спровођењу мера превентивне конзервације као и на набавци опреме у те сврхе.

Лабораторија врши испитивања и пружа комплетан конзерваторскo - рестаураторски третман за покретна културна добра односно предмете од метала, керамике, дрвета и коже. За остале материјале лабораторија пружа мање интервенције или упућује на друге специјализоване лабораторије.

Задаци и циљеви:

Запослени:

Дејан Петровић
cakonz

Слободан Богојевић
cakonz