Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Инфо

Гвоздено доба

Старије гвоздено доба, халштат, настаје након периода немира и миграција с краја бронзаног доба, када гвожђе улази у свакодневну употребу. Увођење нове технологије почетком последњег миленијума највероватније није претерано угрозило популације касног бронзаног доба, тако да се и током овог периода може претпоставити одређен културни континуитет до почетка латена. Од краја IX века пре н. е. постепено се формирају различите етничке групе које су обележиле протоисторијски период централног Балкана, а чија су имена остала забележена у историјским изворима. Изражено друштвено раслојавање и успон племенске аристократије илуструје атеничка некропола, где су у две хумке великих димензија откривени гробови са веома бројним, луксузним и импортованим предметима, што указује да је ово подручје током VI и V века било отворено ка грчком свету. Према томе, није зачуђујуће што налази из Атенице чине фокалну тачку у прегледу праисторије овог краја, приказујући веома богате гробне дарове од злата, сребра и ћилибара, као и остатке точкова кола, који су имали одређену улогу у јединственом погребном ритуалу.