Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Инфо

Бронзано доба

После бурног прелазног периода – енеолита, када су се на широком простору Балкана смењивале мобилне сточарске културе, почетак бронзаног доба представља значајну етапу по новој технолошкој револуцији и зачецима етничког формирања старобалканских племена. Осим масовније употребе бронзе за израду оружја и карактеристичног накита, особеност овог периода, који је трајао од око друге половине III и током целог II миленијума пре нове ере, чини и потпуно нов однос према култу мртвих. Насеља су откривена на само два локалитета - градина Соколица у Остри и Слатина у Горњој Горевници, што највероватније указује на сточарску економију овог периода. Главну особеност бронзаног доба у нашем крају чини искључиво подизање гробних хумки, чијим је истраживањем створена врло добра база за јасније познавање овог периода.

У хумкама раног бронзаног доба обављало се биритуално сахрањивање, док су гробне прилоге најчешће чиниле керамичке посуде, врло ретко оруђе од камена. Посебну особеност чине гробне конструкције у облику саркофага, начињене од већих камених плоча. Рана фаза бронзаног доба припада култури Белотић – Бела Црква, типичној за подручје западне Србије. Током каснијих фаза бронзаног доба, гробни инвентар постаје све богатији, нарочито накитом од бронзе. Сахрањивање је и даље двојако, с тим што инцинерација ипак преовладава. Нови облици керамичких урни везују се за синхроне културе из српског Подунавља, посебно за Белегиш културу, кроз препознатљив локални израз назван западносрпска варијанта средњег бронзаног доба. Касно бронзано доба, период великих промена на прелазу у I миленијум пре н.е., на подручју регије Чачка је и даље прилично непознато, упркос бројним ископавањима и рекогносцирањима терена.

Период бронзаног доба представљен је карактеристичном грађом из хумки - керамичким урнама или специфичним накитом израђеним од бронзе (торквеси, наочарасти привесци, наруквице и др.), од којих поједини комади представљају уникатне примерке, највероватније произведене на простору Западне Србије, веома могуће у широј околини Чачка.