Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Мина Јелесијевић

Студије етнологије и антропологије завршила је на Филозофском факултету у Београду 2012. године. У Народном музеју Чачак одрадила је приправнички стаж (2013-2014), након чега је стекла звање кустоса (2014). У сталном радном односу је од 2023. године.

Чланци
  1. Јелесијевић Мина, „Сандуци из Етнолошке збирке Народног музеја у Чачку“, Зборник радова Народног музеја XLIV, Чачак, 2014, 313-326.
  2. Јелесијевић Мина, „Породица у Горњој Горевници у светлу глобалне друштвене транзиције“, Зборник радова Народног музеја XLV, Чачак, 2015, 207-217.
  3. Јелесијевић Мина, „Друштвени живот сеоске омладине од 1945. до 1970. године“, Зборник радова Народног музеја XLVI, Чачак, 2016, 73-83.
  4. Јелесијевић Мина, „Прослава пунолетства“, Зборник радова Народног музеја XLVII, Чачак, 2017, 223-231.
  5. Јелесијевић Мина, „Ткачка радиност у околини Чачка“, Зборник радова Народног музеја XLIX, Чачак, 2019, 83-90.
  6. Јелесијевић Мина, „Хигијена у сеоским домаћинствима у другој половини XX века“, Зборник радова Народног музеја L, Чачак, 2020, 191-200.
  7. Јелесијевић Мина, „Домазетски брак – основне одлике матрилокалне брачне заједнице“, Зборник радова Народног музеја LI/LII, Чачак, 2021/22, 287-297.
  8. Јелесијевић Мина, „Народно просвећивање од 1945. до 1960. године“, Зборник радова Народног музеја LIII, Чачак, 2023, 45-60.