Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Ивана Ћирјаковић

Дипломирала на одсеку за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду у новембру 2000. године. Запослена у Народном музеју у Чачку од 1. априла 2001. године. У мају 2002. године стекла стручно звање кустоса.

У мају 2013. стекла стручно звање вишег кустоса. Поље истраживачког рада чини материјална култура нашег народа. Води збирке покућства, посуђа,заната, пољопривреде, допунског привређивања,лова и риболова, личног прибора и писане грађе.

Резултате истраживачког рада објављивљује у Зборнику радова Народног музеја у Чачку и другим стручним часописима.

Аутор дечје летње радионице „ЕТНОШКОЛИЦА“ која се одржава од 2006. године у оквиру манифестације „Летњи дани културе у Чачку“.

Чланци
 1. Ивана Ћирјаковић: Технологија производње ракије [Technology of brandy production; Technologie de la production de l’eau-de-vie]. – Зборник радова Народног музеја, књ. XXXI, Чачак 2001, стр. 213-235.
 2. Ивана Ћирјаковић: Заветина у чачанском крају [Village religious festival in Cacak region; „Zavétina“ ou „Obétina“]. – Зборник радова Народног музеја, књ. XXXII, Чачак 2002, стр. 199-210.
 3. Ивана Ћирјаковић: Традиционалне привредне зграде у чачанском крају [Traditional economy buildings in Cacak region; Les communs traditionnels dans la région de Tchatchak]. – Зборник радова Народног музеја, књ. XXXIII, Чачак 2003, стр. 127-140.
 4. Ивана Ћирјаковић: Чардаци-гостинске куће Западне Србије [Houses in a Turkish Style (Cardak) – Guest Houses of the West Serbia; Les „Tchardak“-s – maisons d’hôtes de la Serbie d l’ouest]. – Зборник радова Народног музеја, књ. XXXIV, Чачак 2004, стр. 63-73.
 5. Ивана Ћирјаковић: Ракија у етномедицини. - Тимочки медицински гласник, књ. 29, св. 1, Зајечар 2004, стр. 49-51.
 6. Ивана Ћирјаковић: Колекција плетених предмењта етнолошког одељења Народног музеја у Чачку [Collection of Basket Weaving of Ethnology Department of The National Museum in Cacak; La collection d’objets tressés de la section ethnologique du Musée national de Cacak]. – Зборник радова Народног музеја, књ. XXXV, Чачак 2005, стр. 333-350.
 7. Ивана Ћирјаковић: Култ дрвета у превенцији и лечењу болести у нашој традиционалној култури. - Тимочки медицински гласник, књ. 30, св. 2, Зајечар 2005, стр. 91-94.
 8. Ивана Ћирјаковић: Заветина, Пољопривредников пољопривредни календар, Нови Сад, 2005, стр. 15-16.
 9. Ивана Ћирјаковић: Поуке др Јарослава Кужеља писане као распис општинама поводом епидемичних зараза. – Историја медицине, фармације и народне медицине, Зборник радова са 15. научног скупа, Београд-Зајечар 2006, стр. 209-212.
 10. Ивана Ћирјаковић: Рецензија. [у књизи] Јеремић Љубиша: Српска кућа: (крај XIX - почетак XX века): уже подручје западне Србије: запис / Љубиша Јеремић, Чачак 2006, Стр. 67: илустр.;
 11. Ивана Ћирјаковић: Дрво у нашој народној традицији,Пољопривредников пољопривредни календар,Нови Сад 2006,стр. 11-12.
 12. Ивана Ћирјаковић: Керамичко посуђе из етнолошке збирке Народног музеја у Чачку [Ceramic Dishes from Ethnology Collection of the National Museum; La vaisselle en céramique de la collection ethnologique du Musée national]. – Зборник радова Народног музеја, књ. XXXVII, Чачак 2007, стр. 357-396.
 13. Ивана Ћирјаковић: Пешкири. – Пољопривредников пољопривредни календар, Нови Сад 2007, стр. 8-10.
 14. Ивана Ћирјаковић: Виртуелни живот етнолошке поставке „Градска кућа“ на сајту Народног музеја у Чачку. - Зборник радова са стручног скупа, бр. 7, Експериментисање у простору, Сирогојно 2008, стр. 35-37.
 15. Ивана Ћирјаковић: Плетарство у чачанском крају. – Пољопривредников пољопривредни календар, Нови Сад 2008, стр. 34-35.
 16. Ивана Ћирјаковић: Ограде, капије и вратнице. – Пољопривредников пољопривредни календар, Нови Сад 2009, стр. 43-45.
 17. Ивана Ћирјаковић: Традиционално посуђе. – Пољопривредников пољопривредни календар, Нови Сад 2010, стр. 40-42.
 18. Ивана Ћирјаковић: Момчило Тешић као етнограф, Пожешки годишњак, бр. 9, Пожега 2011, стр. 39-46.
 19. Ивана Ћирјаковић: Шкриње у Народном музеју у Чачку, Пољопривредников пољопривредни календар, Нови Сад, 2011, стр. 33. Садржи: илустрације
 20. Ивана Ћирјаковић: Пинтерски занат и алат, Пољопривредников пољопривредни календар, Нови Сад 2012, стр. 43.
 21. Ивана Ћирјаковић, Занати за обраду дрвета из Етнолошке збирке Народног музеја у Чачку,Зборник радова Народног музеја Чачак XLII.Чачак, 2012,
 22. Ивана Ћирјаковић, Обућарски занат и алат из етнолошке збирке Народног музеја у Чачку,Зборник радова Народног музеја Чачак XLIII, Чачак, 2013. 227-249.
 23. Ивана Ћирјаковић, Ракија у традиционалној култури Срба,Пољопривредников пољопривредни календар 2014., Нови Сад, 2014, 27-31.
Каталози
 1. Лидија Никитовић, Радивоје Бојовић, Делфина Рајић, Милица Дрињаковић, Снежанин Ашанин, Милош Тимотијевић, Ивана Ћирјаковић, Катарина Дмитровић, Дејан Петровић: Пола века Народног музеја у Чачку 1952-2002 (каталог изложбе). – Чачак, 2002, стр. 27.
 2. Ивана Ћирјаковић: Пешкири из Етнолошке збирке Народног музеја у Чачку [каталог изложбе]. - Чачак 2005, стр. 39.
 3. Ивана Ћирјаковић: Посуђе кроз време – посуђе из збирке Народног музеја у Чачку од краја XIX века до 70-их година XX века [Dishes through the Time]. - Чачак, 2009, стр. 82. (Изложбени каталози; 13)
 4. Ивана Ћирјаковић: Етнолошка радионица, каталог изложбе, Чачак, 2009, стр.6
 5. Ивана Ћирјаковић: Каталог. – Благо Народног музеја. Истраживања 2002-2012, Чачак 2012, стр. 42-45 (Изложбени каталози; 16).
 6. Ивана Ћирјаковић,Радионице „Лето у музеју“ и „Сачувај, спаси и свој дом украси“, (каталог изложбе), Чачак 2014., 4.
Изложбе
 1. „Педесет година Народног музеја у Чачку“, јун 2002. год.
 2. „Пешкири из Етнолошке збирке Народног музеја у Чачку“, август 2005.
 3. „Посуђе кроз време“, децембар 2009.
 4. „Благо Народног музеја 2002-2012“, август 2012.
 5. „Занат злата вредан“, изложба у оквиру Дана европске баштине, септембар 2015.
Радионице
 1. ЕТНОШКОЛИЦА 2006. - Летња дечија радионица везана за традиционалну културу и изложба ликовних радова насталих у оквиру радионице, јул-август 2006.
 2. ЕТНОШКОЛИЦА 2008. - Летња дечија радионица са темама везаним за прошлост Чачка и изложба ликовних радова насталих у оквиру радионице, јул 2008.
 3. ЕТНОШКОЛИЦА 2009. - Летња дечија радионица са темом везаном за старе занате и изложба ликовних радова насталих у оквиру радионице, август 2009.
 4. Етнолошка радионица, изложба радова насталих у току радионице у сарадњи са удружењем за МНРО (Ментално недовољно развијене особе), новембар 2009.
 5. ЕТНОШКОЛИЦА 2012. - Летња дечија радионица са темом везаном за прославу 60 година Народног музеја у Чачку и изложба ликовних радова насталих у току радионице, септембар 2012.