Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Дејан Петровић

Дејан Петровић (1965, Чачак); CCC. У Народном музеју запослен је од 1995. као водич, а од 1999. као конзерватор. Стручно звање конзерватора-техничара стекао је 2002. године, а звање вишег конзерватора-техничара 2010. године у Народном музеју у Београду са хабилитационим радом Конзервација керамике из гробних целина са локалитета Порта цркве Успенија Пресвете Богородице у Чачку. Курс конзервације трошне и чврсте керамике и курс копија и реплика, центра за конзервацију Дијана, Народни музеј у Београду, 1999. и 2000. године. Курс конзервације на археолошком терену, у организацији ICCROM-a и Народног музеја у Београду, 2004. године. Радио је на конзервацији предмета за две сталне поставке, шест тематских изложби, као и на конзервацији археолошких предмета са више локалитета и предмета из фонда збирки Народног музеја и других институција и установа. Учествовао је на техничкој реализацији две сталне поставке и око тридесет тематских изложби.

Бави се превентивном конзервацијом, конзервацијом керамике, предмета од дрвета, конзервацијом и рестаурацијом намештаја и у одређеној мери конзервацијом предмета од камена и стакла.

Чланци
  1. Mилицa Дрињaкoвић, Дejaн Пeтрoвић, Прeвeнтивнa зaштитa - услoви чувaњa и излaгaњa прeдмeтa, Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XXXI, Чaчaк, 2001, стр. 237-246.
  2. Дejaн Пeтрoвић, Кoнзeрвaциja скифoсa из грчкe aнтичкe збиркe Нaрoднoг музeja у Бeoгрaду,Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XXXII, Чaчaк, 2001, стр. 211-226.
Монографије
  1. Слободан Богојевић, Дејан Петровић, Лабораторија за конзервацију и рестаурацију, Споменица Народног музеја у Чачку 1952-2012, Народни музеј Чачак, Чачак, 2013, стр. 196-205.
Изложбе
  1. Изложба Педесет година Народног музеја у Чачку, јун 2002.