Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Александра Гојгић

Студије археологије завршила на Филозофском факултету у Београду. У Народном музеју Чачак радила као волонтер (2005), а од 2006. године је у сталном радном односу. Звање кустоса стекла 2007. године. Руководилац античке и средњовековне збирке. Члан Српског археолошког друштва од 2007. године. Учесник је једног међународног стручног скупа и више радионица и семинара.

Остварила је бројне сарадње са институцијама и појединцима, и то: Филозофским факултетом из Београда (одељењима за историју старог века и археологију), Археолошким институтом из Београда, Заводом за заштиту споменика културе Краљево, Рударско-геолошким факултетом у Београду (одељење за минералогију), Музејом града Новог Сада, као и La Sapienza – Università di Roma (Italia).

Активно учествује у промоцији културног наслеђа. У том смислу је учествовала у неколико радио и телевизијских емисија, промовишући античке и рановизантијске споменике чачанског краја. Такође је иницијатор и учесник неколико пројеката везаних за одржавање, презентацију и популаризацију римских терми у центру Чачка, како међу најмлађом, школском, тако и међу старијом популацијом.

Монографије
 1. Ферјанчић С., Јеремић Г., Гојгић А., Римски епиграфски споменици Чачка и околине, Прилози за историју Чачка 2, Чачак: Народни музеј, 2008, 112.
 2. Јеремић Г., Гојгић А., Римске терме у Чачку, Прилози за историју Чачка 3, Чачак: Народни музеј, 2012, 126.
Чланци
 1. Бабић Aлександра, "Изложбена делатност археолошког одељења Народног музеја у Чачку 1952-2006", Зборник радова Народног музеја XXXV, Чачак, 2005, 373-384.
 2. Бабић Александра, Јеремић Гордана, "Двориште Народног музеја у Чачку - истраживања 1977", Зборник радова Народног музеја XXXVI, Чачак, 2006, 49-62.
 3. Јеремић. Г., Бабић А., "Двориште Народног музеја у Чачку - истраживања у 2006. години", Археолошки преглед 4 (2006), Београд 2008, 88-90.
 4. Јеремић Г., Бабић А., "Двориште Народног музеја у Чачку - истраживања у 2007. години", Археолошки преглед 5 (2007), Београд 2009.
 5. Гојгић Александра, "Римско стакло из Чачка и околине", Зборник радова Народног музеја XXXVIII, Чачак, 2008, 23-62.
 6. Гојгић Александра, "Случајни налази са простора касноантичке некрополе у Чачку", Зборник радова Народног музеја XXXIX, Чачак, 2009, 57-66.
 7. Јеремић Г., Гојгић А., "Двориште Народног музеја у Чачку - истраживања из 1984. године у светлу нових проучавања", Зборник радова Народног музеја XLI, Чачак, 2010, 57-70.
 8. Гојгић Александра, "Преглед археолошких истраживања 1956-2012", Споменица Народног музеја Чачак 1952-2012, Чачак, 2013, 129-145.
 9. Гојгић Александра, Алексић Чеврљаковић Марија, Римске терме, Студија (не) изводљивости у: Српска археологија између теорија и чињеница 6, Археолошко наслеђе: књига апстраката, Београд, 2018, 24-28.
 10. Гојгић Александра, Алексић Чеврљаковић Марија, Римске терме, Студија (не) изводљивости у : Етноантрополошки проблеми, н. с. год. 13 св. 3 Београд, 2018, 631-649.
 11. Гојгић Александра, Вујадиновић Вујадин, Сондажна истраживања касноантичке меморије и некрополе у Пријевору (Чуљевина) 1977, Зборник радова Народног музеја XLIX, Чачак, 2019, 7-25.
 12. Aleksandra Gojgić, Rimske terme u Čačku, novo poglavlje – 50 godina kasnije u: ICOM (International council of musеums Srbija) 11, Beograd, 2020, 64-66.
Каталози
 1. Биљана Чкоњевић, Александра Гојгић, Марина Котарац, Делфина Рајић, Радивоје Бојовић, Милош Тимотијевић, Ивана Ћирјаковић, Благо Народног музеја: истраживања 2002-2012, Чачак, 2012, 25-39, 41.
 2. Гојгић Александра, кат. бр. 236- 261; 267- 283 у Градина на Јелици – утврђени центар у Илирику VI века и вишеслојно археолошко налазиште, Галерија Српске академије наука и уметности 140 - Народни музеј Чачак, Београд-Чачак, 2017, 155-161, 163-167.
Радионице
 1. ЕТНОШКОЛИЦА 2012 - Летња дечија радионица са темом везаном за прославу 60 година Народног музеја у Чачку, септембар 2012. године (учесник)