Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Mилош Tимотијевић

Др Милош Тимотијевић, историчар, рођен 1969, Чачак, Република Србија

Образовање:

- септембар 1976 – јун 1984, Основна школа „Божо Томић“ Пријевор, Општина Чачак

- септембар 1984 – јун 1986, Гимназија Чачак, прве две године „заједничке основе усмереног образовања“

- септембар 1988 – мај 1988, Техничка школа Чачак, друге две године „усмереног образовања“ – техничар за мерне и регулационе уређаје

- октобар 1989 – јун 1990, Технички факултет Чачак Универзитета у Крагујевцу, основне студије, електроенергетика (два семестра)

- септембар 1991 – мај 1996, Филозофски факултет Универзитета у Београду, основне студије, дипломирани историчар (Филозофски факултет, 12005, 29.05.1996)

- 29. мај 1996, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одсек историја, Катедра за општу савремену историју, одбрањен дипломски рад код ментора др Милана Ристовића:

„Ми и други : наша слика народа и држава Балкана у време стварања Балканског савеза [1953-1954.]“

- октобар 2007 – децембар 2010, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одсек историја, Катедра за општу савремену историју - постдипломске студије, доктор наука - историјске науке

- 3. јун 2011, одбрањена докторска теза: „Модернизација балканског града у доба социјализма : (1944-1989) : пример Чачка и Благоевградана“ на Филозофском факултету, Универзитет у Београду пред комисијом: др Мирослав Јовановић (ментор) редовни професор на Катедри за општу савремену историју, др Милан Ристовић редовни професор на Катедри за општу савремену историју, др Дубравка Стојановић редовни професор на Катедри за општу савремену историју, др Стретен Вујовић редовни професор на Катедри за урбану социологију, др Мирослав Перишић, научни саветник са Института за новију историју Србије и директор Архива Србије (Универзитет у Београду, 540500, 31. мај 2012)

Радно искуство:

- јул 1990 – децембар 1990 радник, Coop Luzern, Кантон Луцерн, Швајцарска

- јул 1991 – децембар 1991 радник, Coop Luzern, Кантон Луцерн, Швајцарска

- фебруар 1997 – кустос- историчар, Народни музеј Чачак

- сезоне 2002 – 2005 ментор, Регионални центар за таленте Чачак

- сезоне 2009 – 2011 члан комисије за оцену такмичарских радова ученика основних и средњих школа, Удружење за друштвену историју Београд, пројектат „Euroclio“

- мај 2019 – децембар 2020 стручни консултант за израду сценарија филма „Хероји Халијарда“ и телевизијске серије „Ваздушни мост“ продуценске куће „Contrast Studios“ Београд

- јануар 2022 – члан Радног тима Града Чачка на пројекту „Престоница културе Србије 2023.“

Стручна и научна звања:

- јун 1998. године: стручно звање кустос (Народни музеј Београд, 276/3, 2.06.1998)

- децембар 2004. године: диплома менаџера у пројекту „Training and consulting project aimed at the administration and entrepreneurial community of the Čačak District“ (Ministere degli Affari Esteri Republica Italiana, Fondacione di Venezia, Opština Čačak)

- јун 2006. године: стручно звање виши кустос (Народни музеј Београд, 906/3, 19.06.2006)

- децембар 2015. године: стручно звање музејски саветник (Народни музеј Београд, 1926/3, 14.12.2005)

- јануар 2018. године: научно звање научни сарадник (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија, 660-01-00006/355, 31.01.2018)

Стручна и научна усавршавања у иностранству:

- август 2004 године, Fondazione Giorgio Cini, Venezia (Италија)

- децембар 2009. године Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (Бугарска)

Главна подручја научних интересовања:

- модернизацијски процеси на Балкану у другој половини XX века, друштвена и културна историја чачанског краја у XX веку, историја цркве и црквене уметности на подручју Западне Србије, војна и политичка дешавања у Србији током Другог светског рата.

- води збирке оружја и војне опреме, униформи, застава и фотографија

-члан је редакције „Зборника радова Народног музеја“ у Чачку од 2000, као и серије каталога тематских изложби од 2005. године

- Објавио је 24 монографијe, jош десет публикација различитог садржаја и 116 научних чланака.

Награде:

- Награда „Ђурђе Јеленић“ Архива Србије 2002. године за књигу: Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, Затамњена прошлост : историја равногораца чачанског краја. књ. 1, У пламену устанка : ратна 1941. година (Чачак : Народни музеј Чачак : Међуопштински историјски архив; Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја; Краљево : Народни музеј Краљево, 2002)

- Награда Општине Чачак 2004. године за монографију: Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре (Чачак : Народни музеј Чачак, 2004)

- Награда „Михаило Валтровић“ Музејског друштва Србије 2004. године за монографију: Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре (Чачак : Народни музеј Чачак, 2004)

- Награда „Даница Марковић“ Градске библиотеке у Чачку за књигу године 2004. за монографију: Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре (Чачак : Народни музеј Чачак, 2004)

- Награда „Драгиша Кашиковић“ Матице исељеника и редакције „Српска реч“ за трилогију: Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, Затамњена прошлост : историја равногораца чачанског краја. књ. 1-3 (Чачак : Народни музеј Чачак : Међуопштински историјски архив; Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја; Краљево : Народни музеј Краљево, 2002-2004)

- Награда Националног комитета ICOM-а за Србију 2008. године за монографију: Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Културна ризница Чачка : од праисторије до савременог доба - Cultural tresaury of Cacak from prehistory to the present time (Чачак : Народни музеј Чачак, 2008)

- Награда Националног комитета ICOM-а за Србију 2012. године за монографију: Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре, друго допуњено и измењено издање (Чачак : Народни музеј Чачак; Београд : Службени гласник, 2012)

- Награда „Ступље“ за неговање српске традиције и православне духовности на Међународном сајму књига у Бања Луци 2012. године за монографију: Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре, друго допуњено и измењено издање (Чачак : Народни музеј Чачак; Београд : Службени гласник, 2012)

- Награда „Даница Марковић“ Градске библиотеке у Чачку за књигу године 2012. за монографију: Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре, друго допуњено и измењено издање (Чачак : Народни музеј Чачак; Београд : Службени гласник, 2012)

Библиографија

Монографије:
 1. Miloš Timotijević, Karneval u Guči : sabor trubača 1961-2004 (Čačak : Legenda : Narodni muzej Čačak, 2005), str. 403.

ISBN 86-7784-013-3

COBISS.SR-ID 124283148

 1. Милош Тимотијевић, Соколи Чачка 1910-1941 (Чачак : Народни музеј Чачак, 2006), стр. 205.

ISBN 86-84067-12-6 (брош.)

ISBN 978-86-84067-12-0

COBISS.SR-ID 133083404

 1. Милош Тимотијевић, Век сумње : религиозност у чачанском крају 1886–2008 (Чачак : Легенда : Народни музеј Чачак, 2009), стр. 448.

ISBN 978-86-7784-154-6

COBISS.SR-ID 168998412

 1. Милош Тимотијевић, Модернизација балканског града (1944-1989) : компаративна анализа развоја Чачка и Благоевграда у епохи социјализма (Чачак : Народни музеј Чачак, 2012), стр. 575.

ISBN 978-86-84067-42-7

COBISS.SR-ID 189046028

 1. Милош Тимотијевић, Звонко Вучковић : ратна биографија (1941-1944) : расправа о проблемима прошлости и садашњости (Београд : Службени гласник, 2015), стр. 503.

ISBN 978-86-519-1915-5

COBISS.SR-ID 216279820

 1. Милош Тимотијевић, Драгиша Васић (1885-1945) и српска национална идеја (Београд : Службени гласник, 2016), стр. 568.

ISBN 978-86-519-0823-4

COBISS.SR-ID 228185356

 1. Милош Тимотијевић, Злато четника и партизана : деконструкција једног мита : финансије и отпор окупатору у Србији и Југославији 1941-1945. (Београд : Службени гласник, 2018), стр. 312.

ISBN 978-86-519-2233-9

COBISS.SR-ID 264422156

 1. Милош Тимотијевић, „Храбри“ партизани и „зли“ четници : студије о Србији у Другом светском рату : (1941-1945), (Београд : Catena mundi, 2019), стр. 234.

ISBN - 978-86-6343-110-2

COBISS.SR-ID - 276209676

 1. Милош Тимотијевић, Злато четника и партизана : деконструкција једног мита : финансије и отпор окупатору у Србији и Југославији 1941-1945. [друго издање], (Београд : Службени гласник, 2019), стр. 312.

ISBN - 978-86-519-2233-9

COBISS.SR-ID - 280946700

 1. Милош Тимотијевић, Драгиша Васић и српска национална идеја

Тимотијевић, Милош, друго допуњено издање (Београд : Службени гласник, 2019), стр. 588.

ISBN - 978-86-519-2334-3

COBISS.SR-ID - 274061068

 1. Милош Тимотијевић, Споменица погинулих у ратовима 1991-2000. године са подручја Краљева (Краљево : Народни музеј : Удружење породица палих бораца ратова од 1990 до 1999. године града Краљева, 2019), стр. 184.

ISBN - 978-86-85179-96-9

COBISS.SR-ID - 274586892

 1. Милош Тимотијевић, Мисија „Халијард“ : ратна пропаганда, бомбардовање српских градова и евакуација савезничких авијатичара 1943-1944. године (Београд : Службени гласник, 2020), стр. 478.

ISBN - 978-86-519-2606-1

COBISS.SR-ID - 18599689

 1. Милош Тимотијевић, „Храбри“ партизани и „зли“ четници : студије о Србији у Другом светском рату : (1941-1945) [друго издање], (Београд : Catena mundi, 2020), стр. 234.

ISBN - 978-86-6343-110-2

COBISS.SR-ID - 16941321

Коауторство у монографијама:
 1. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, Затамњена прошлост : историја равногораца чачанског краја. књ. 1, У пламену устанка : ратна 1941. година (Чачак : Народни музеј Чачак : Међуопштински историјски архив; Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја; Краљево : Народни музеј Краљево, 2002), стр. 415.

ISBN 86-84067-01-0

COBISS.SR-ID 183860487


 1. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, Затамњена прошлост : историја равногораца чачанског краја. књ. 2. Слепа мржња и крвава освета : окупација и грађански рат 1942-1943. године (Чачак : Народни музеј Чачак : Међуопштински историјски архив; Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја; Краљево : Народни музеј Краљево, 2003), стр. 391.

ISBN 86-84067-02-9

COBISS.SR-ID 106914316

 1. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, Затамњена прошлост : иторија равногораца чачанског краја. књ. 3. Агонија и слом : ратне 1944. и 1945. година (Чачак : Међуопштински историјски архив; Краљево : Народни музеј Краљево, 2004) стр. 462.

ISBN 86-80609-29-3

COBISS.SR-ID 118526220

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре (Чачак : Народни музеј Чачак, 2004), стр. 303.

ISBN 86-84067-03-7

COBISS.SR-ID 115837452

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Ризница прошлости : Овчарско-кабларска клисура и њени манастири (Чачак : Легенда, 2005), стр. 219.

ISBN - 86-7784-007-9

COBISS.SR-ID - 122489612

 1. Горан Давидовић-Милош Тимотијевић, Осветљављање истине : документа за политичку и војну историју Чачка 1938-1941, књ. 1 (Чачак : Међуопштински историјски архив : Народни музеј Чачак; Краљево : Народни музеј Краљево, 2006), стр. 575.

ISBN - 86-84067-10-X

COBISS.SR-ID - 131159052

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Културна ризница Чачка : од праисторије до савременог доба - Cultural tresaury of Cacak from prehistory to the present time (Чачак : Народни музеј Чачак, 2008), стр. 280.

ISBN - 978-86-84067-20-5

COBISS.SR-ID - 148226060

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре,друго допуњено и измењено издање (Чачак : Народни музеј Чачак; Београд : Службени гласник, 2012), стр. 399.

ISBN - 978-86-84067-44-1; 978-86-519-1392-4

COBISS.SR-ID - 191652108

 1. Милош Тимотијевић, Саша Савовић, Равна гора (Београд ; Службени гласник, 2014), стр. 291.

ISBN - 978-86-519-1810-3

COBISS.SR-ID - 207875596

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Ризница прошлости : Овчарско-кабларска клисура и њени манастири, друго издање (Чачак : Легенда : Народни музеј, 2019), стр. 218.

ISBN - 978-86-7784-007-5

COBISS.SR-ID - 272588300

 1. Рајић Делфина, Тимотијевић Милош, Храм Светог Вазнесења Господњег у Чачку (Чачак : Народни музеј, 2021), стр. 128.

ISBN - 978-86-84067-73-1

COBISS.SR-ID - 30891017

Поглавља / делови у монографијама:
 1. Милош Тимотијевић, „Град у унутрашњости : облици, простори и границе приватног и јавног у 20. веку, у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, ур. Милан Ристовић (Београд : Clio, 2007), стр. 579-611.

ISBN - 978-86-7102-287-3

COBISS.SR-ID – 144421132

 1. Милош Тимотијевић, „Паланачки живот у доба социјализма“, у: Миодраг Јаћимовић, Предајте се, Срби, Београд, 2008, стр. 147-155.

ISBN - 978-86-17-15510-8

COBISS.SR-ID - 146879756

 1. Милош Тимотијевић, „Дуг пут оснивања Музеја у Чачку “, у: Споменица Народног музеја у Чачку 1952-2012, ур. Делфина Рајић (Чачак : Народни музеј Чачак, 2013), стр. 5-13.

ISBN - 978-86-84067-50-2

COBISS.SR-ID - 203965708

 1. Милош Тимотијевић:,„Шест деценија рада Народног музеја у Чачку (1952-2012)“, у: Споменица Народног музеја у Чачку 1952-2012, ур. Делфина Рајић (Чачак : Народни музеј Чачак, 2013), стр. 15-111.

ISBN - 978-86-84067-50-2

COBISS.SR-ID - 203965708

 1. Милош Тимотијевић, Биљана Чкоњевић, „Моје тајно благо у чачанском музеју“, у: Моје тајно благо : нови погледи ка наслеђу, ур. Ана Боловић, Александар Марушић, Вишња Кисић (Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2013), стр. 66-76.

ISBN - 978-86-82877-49-3

COBISS.SR-ID - 199309324

 1. Милош Тимотијевић, „’Код туцања у главу важно је не пропустити ни један дан’ : фотографија као репрезент политичке моћи Јосипа Броза Тита (1944-1980)“, у: Тито и Срби : злочинац на челу колоне, Београд, 2013, стр. 217-235.

ISBN - 978-86-6343-004-4

COBISS.SR-ID - 199352588

 1. Милош Тимотијевић, „У Краљевини Југославији 1918-1941“, у: Рудник : шапат висина, ур. Борисав Челиковић, Милојко Кнежевић (Београд : Службени гласник, 2014), стр. 409-433.

ISBN - 978-86-519-1783-0

COBISS.SR-ID - 206823692

 1. Милош Тимотијевић, „У социјалистичкој Југославији 1944-1990“, у: Рудник : шапат висина, ур. Борисав Челиковић, Милојко Кнежевић (Београд : Службени гласник, 2014), стр. 459-491.

ISBN - 978-86-519-1783-0

COBISS.SR-ID - 206823692

 1. Борисав Челиковић, Ђорђе Миловановић, Марина Лукић-Цветић, Милош Тимотијевић, „Културно и историјско наслеђе“, у: Гружа и Рудничка Морава, ур. Слободан Арсенијевић, Борисав Челиковић (Крагујевац : Удружење грађана Урбана безбедност, 2016), стр. 139-191.

ISBN - 978-86-80512-00-6

COBISS.SR-ID - 221120780

 1. Милош Тимотијевић, „Плави хоризонти Радојка Николића : од микроисторије до социјалне антропологије“, у: Радојко Николић, Камена књига предака : о натписима са надгробних споменика западне Србије: друго допуњено издање (Чачак : Народни музеј Чачак, 2018), стр. 7-18.

ISBN 978-86-84067-63-2

COBISS.SR-ID 261062156

 1. Милош Тимотијевић,„Српска национална идеја – кратак преглед обликовања једног културног обрасца“, у: Catena mundi : о националном идентитету Срба. Књ. 4, пр. Бранимир Нешић, Catena mundi, Београд, 2020, стр. 844–854.

ISBN - 978-86-6343-128-7

COBISS.SR-ID - 13887241

Објављена излагања на научним скуповима
 1. Милош Тимотијевић, „’Храбри’ партизани и ’зли’ четници : историографија Чачка о опсади Краљева 1941. године“, Округли сто Краљево октобра 1941. ур. Драган Драшковић, Радомир Ристић (Краљево : Народни музеј Краљево : Историјски архив Краљево, 2003), стр. 277-299.

ISBN - 86-902467-3-8

COBISS.SR-ID - 109402124

 1. Милош Тимотијевић, „Драгиша Васић и ’Српски глас’ : један незавршени национални пројекат“, Живот и дело Драгише Васића : зборник радова са научног скупа одржаног у Горњем Милановцу 26. и 27. септембра 2005. године поводом 120. годишњице рођења и 60. годишњице смрти Драгише Васића (1885-1945-2005), пр. Борисав Челиковић (Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2008), стр. 119-146.

ISBN – 978-86-8277-26-4

COBISS.SR-ID - 153298444

 1. Милош М. Тимотијевић, „Таково и Равна Гора: ’старо’ и ’ново’ митско место“, у: Два века Другог српског устанка. Митолошки зборник 34 (Рача - Горњи Милановац, 2015), стр. 311-344.

ISBN - 978-86-86541-04-8

COBISS.SR-ID - 214063628

 1. Милош Тимотијевић, „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној култури Чачка током XIX и XX века“, у: Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка, ур. Радомир Ј. Поповић, (Београд, Историјски институт САНУ; Чачак, МИАЧ, 2016), стр. 215-241.

ISBN - 978-86-7743-116-7

COBISS.SR-ID - 225112332

 1. Милош Тимотијевић, „Војници, смрт и надгробна обележја : приватно сећање на Велики рат у западној Србији [резиме]“, Међународни научни скупСрбија 1918:ослобођење домовине, повратак ратника,живот у новој држави“, свеска резимеа (Међуопштински историјски архив Чачку, Центар за историју Југославије и савремену националну историју Филозофског факултета у Београду : Чачак, 2018), стр. 24-25.
 1. Милош Тимотијевић, „Градски центар и архитектонско наслеђе социјализма: случај Чачка (1944-1990)“, у: Архитектура, урбанизам и уметност : зборник радова = Architecture, Urbanism and Art : proceedings, Међународна научна конференција Наслеђе социјализма, (Београд : Архив Србије ; [Љубљана] : Форум словенских култура, 2019), стр. 147-198.

ISBN - 978-86-80786-38-4

COBISS.SR-ID – 15226377

 1. Милош Тимотијевић, „’Дођите да лочете српску крв, хијене англоамеричке!’ : савезничко бомбардовање Србије 1943–1944. и пропаганда колаборационистичке штампе“, Други светски рат 75 година касније. Том 1 [зборник], ур. Далибор Денда, Бојан Б. Димитријевић, Дмитар Тасић (Београд : Институт за стратегијска истраживања : Институт за новију историју Србије : Институт за савремену историју ; Бања Лука : Универзитет, 2021), стр. 433-451.

ISBN - 978-86-81121-30-6; 978-86-7005-175-1; 978-86-7403-256-5; 978-99976-49-22-5

COBISS.SR-ID – 53615113

 1. Милош Тимотијевић, „Војници, смрт и надгробна обележја: приватно сећање на Велики рат у западној Србији“, у: Србија 1918 : ослобођење домовине, повратак ратника, живот у новој држави : [тематски зборник са међународним учешћем, Чачак, 7–8. децембар 2018.], ур Љубодраг П. Ристић, Лела Павловић, (Чачак : Међуопштински историјски архив ; Ljubljana : Inštitut za kulturne in spominske študije : Центар за историју Југославије и савремену националну историју Филозофског факултета, 2021), стр. 393-414.

ISBN - 978-86-80609-75-1

COBISS.SR-ID – 53868553

 1. Милош Тимотијевић, „Град и окупација – свакодневни живот Чачка 1941. године“, у: 80 година од избијања Другог светског рата на простору Југославије и страдања града Крагујевца : нови помаци или ревизије историје, ур. Димитар Тасић, Лела Вујошевић (Крагујевац : Центар за научноистраживачки рад Српске академије наука и уметности и универзитета ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2021), стр. 289-315.

ISBN - 978-86-81037-70-6; 978-86-7005-174-4

COBISS.SR-ID - 54238217

Чланци и прилози у часописима
 1. Милош Тимотијевић, „Оснивање музеја у Чачку“, Зборник радова Народног музеја XXVI (Чачак 1996), стр. 5-15.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 59397388

 1. Милош Тимотијевић, „Општинска власт у Чачку између два светска рата“, Зборник радова Народног музеја XXVII (1997), стр. 305-334.

ISSN - 0350-7262

COBISS.SR-ID - 8293890

 1. Miloš Timotijević, „Balkanski savez 1953-1954. i jugoslovenska medijska slika političkog i geografskog okruženja“, Istorija 20. veka 1 (1998), str. 109-128.

ISSN 0352-3160

COBISS.SR-ID - 165367303

 1. Милош Тимотијевић, „Лист ’Нова Зора’ и пропаганда Југословенске радикалне заједнице у Чачку за парламентарне изборе у децембру 1938“, Зборник радова Народног музеја XXVIII (1998), стр. 219-226.

ISSN - 0350-7262

 1. Милош Тимотијевић, „Чачак у предвечерје Другог светског рата 1938-1941 : социјална, економска и политичка структура“, Зборник радова Народног музеја XXIX (1999), стр. 133-218.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 88460300

 1. Милош Тимотијевић, „Називи улица Чачка 1893-1992 : један век изграђивања колективног идентитета“, Годишњак за друштвену историју 2-3 (2000), стр. 221-250.

ISSN 0354-5318

COBISS.SR-ID - 93029132

 1. Милош Тимотијевић, „Чачак под окупацијом 1941-1944 : привреда и друштво“, Зборник радова Народног музеја XXX (2000), стр. 197-287.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 95980044

 1. Милош Тимотијевић, „Политика, уметност и стварање традиција (Подизање споменика Надежди Петровић у Чачку 1955. године)“, Зборник радова Народног музеја XXXI (2002), стр. 113-153.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 102126348

 1. Милош Тимотијевић, „Народни музеј Чачак 1952-2002“, Зборник радова Народног музеја XXXI (2001), стр. 247-251, 283-285.

ISSN 0350-7262

 1. Милош Тимотијевић, „Сталне поставке и изложбена активност музеја 1953-2002“, Зборник радова Народног музеја XXXI (2001), стр. 251-259.

ISSN 0350-7262

 1. Милош Тимотијевић, „Борба традиција : називи улица у Чачку 1893-2005“, Зборник радова Народног музеја XXXIV (2004), стр. 75-106.

ISSN 0350-7262

 1. Милош Тимотијевић, „’Запуштен виноград Господњи’ : религиозност у чачанском крају током XX века (први део)“, Зборник радова Народног музеја XXXVI (2006), стр. 191-248.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 144603916

 1. Милош Тимотијевић, „Између ’старе’ и ’нове’ вере : религиозност у чачанском крају током XX века (други део)“, Зборник радова Народног музеја XXXVII (2007), стр. 169-200.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 155951884

 1. Милош Тимотијевић, „Проституција у Чачку током XX века“, Токови историје 1-2 (2007), стр. 170-190.

ISSN 0354-6497

COBISS.SR-ID - 148784652

 1. Милош Тимотијевић, „’Дунули су вихорни ветрови’ : ставови епископа Николаја Велимировића о Јеврејима, либерализму, комунизму и нацизму у штампи Жичке епархије пред Други светски рат“, Наша прошлост 8 (2007), стр. 97-119.

ISSN 0550-4317

COBISS.SR-ID - 153334796

 1. Милош Тимотијевић, „Манастир Стјеник под Јелицом : стварна и измишљена традиција“, Годишњак за друштвену историју 1-3 (2008), стр. 79–104.

ISSN 0354-5318

COBISS.SR-ID - 157060620

 1. Милош Тимотијевић, „У лавиринту унутрашњих граница : положај Чачка у територијалној подели Србије 1804-2009. године“, Зборник радова Народног музеја XXXVIII (2008), стр. 233-284.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 170040844

 1. Милош Тимотијевић, „’Први грађанин мале вароши’ : значај председника општине у локалној елити власти током социјализма – пример Чачка“, Зборник радова Народног музеја XXXIX (2009), стр. 235-268.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 179034124

 1. Милош Тимотијевић, „Индустријализација Чачка 1944-1956“, Зборник радова Народног музеја XL (2010), стр. 239-268.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 186198540

 1. Милош Тимотијевић, „’Патриотски’ и ’реалан’ простор: подручје планине Рудник у Краљевини Југославији (1918-1941)“, Зборник радова Народног музеја XLII (2012), стр. 73-88.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 203228428

 1. Милош Тимотијевић, „’Иако телесно ви нисте живи, ви зрачите на нас као жива бића’: изградња спомен-костурнице и обликовање Централног трга у Чачку 1945-1955.“, Зборник радова Народног музеја XLIII (2013), стр. 127-169.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 211321100

 1. Милош Тимотијевић, „70 година од победе над фашизмом у Србији (1945-2015)“, Наша прошлост 15 (2014), стр. 173-189.

ISSN 0550-4317

COBISS.SR-ID - 214310412

 1. Милош Тимотијевић, „Симболички и ’стварни’ значај подручја планине Рудник у социјалистичкој Југославији (1944-1990)“, Зборник радова музеја рудничко-таковског краја Горњи Милановац 7 (2014), стр. 175-203.

ISSN 1820-0001

COBISS.SR-ID - 210741260

 1. Милош Тимотијевић, „Страдање и спасавање Јевреја у Чачку и околини 1941-1944. године“, Зборник радова Народног музеја XLIV (2014), стр. 159-188.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 219619340

 1. Милош Тимотијевић, „Комунизам као нова религија“, Људи говоре 25/26 (2015), стр. 256-271.

ISSN - 1918-0829

 1. Милош Тимотијевић, „Звонимир Звонко Вучковић (1916-204) : биографија, документа, сећања“, Зборник радова Народног музеја XLV (2015), стр. 173-205.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 227508236

 1. Милош Тимотијевић, „Култ светитеља, места сећања и политички митови: пример манастира Вујан, гробне цркве породице Луњевица“, Годишњак за друштвену историју, св. 3, (2016), стр. 33-63.

ISSN 0354-5318

COBISS.SR-ID - 228923148

 1. Милош Тимотијевић, „Историјско одељење Народног музеја у Чачку: повест баштињење и структура сталне поставке (1953-2006)“, Зборник радова Народног музеја XLVI (2016), стр. 85-96.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 252919308

 1. Милош Тимотијевић, „Српска национална идеја – кратак преглед обликовања једног културног обрасца“, Етно-културолошки зборник 21, Сврљиг, 2017,стр.151-176.

ISBN 978-86-84919-27-6

 1. Милош Тимотијевић, „Легенде о закопаном благу Западне Србије“, Зборник радова Народног музеја XLVII (2017), стр. 137-263.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID 266484748

 1. Милош Тимотијевић, „Судбина сребра Ужичке републике“, Годишњак за друштвену историју, 1 (2018), стр. 57-81

ISSN 0354-5318

COBISS.SR-ID - 272156940

 1. Милош Тимотијевић, „Видова, село на почетку Овчарско-Кабларске клисуре“, Бележник Овчарско-кабларске клисуре 9 (2018), стр. 41-45.

ISSN - 1451-1940

 1. Милош Тимотијевић, „’Вазда’ верни поданици : списак особа које су добиле орден на рођендан Краљице Драге Обреновић 11. септембра 1901. године“, Зборник радова Народног музеја, Бр. 48 (2018), стр. 45-54.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 278253068

 1. Miloš Timotijević, „Finansije JVuO U Srbiji 1941-1944.“, Istorija 20. veka, 2 (2019), str. 137-156.

ISSN 0352-3160

COBISS.SR-ID - 277493516

 1. Милош Тимотијевић, „Југословенска војска у отаџбини и амерички авијатичари : пример спасавања и евакуација посаде авиона B-24 Либератор који је пао у село Ракова поред Чачка“, Зборник радова Народног музеја, 49 (2019), стр. 103-125.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 14447625

 1. Милош Тимотијевић,„Празнични сјај завичајне светковине: Посета краља Александра и краљице Драге Чачку 1901. године“, Зборник радова Народног музеја L (2020), стр. 71–79.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 33205513

 1. Милош Тимотијевић, „Небески знаци и земаљске прилике: астрономске појаве, метеоролошке промене и геолошка активност у Србији 1941. године“, Годишњак за друштвену историју, год. 27, св. 3 (2020), стр. 81-104.

ISSN 0354-5318.

COBISS.SR-ID – 35040265

 1. Милош Тимотијевић, „Борба против ’разбојника’, ’силоватеља’ и ’звер-жена’: анализа дискурса колаборационистичке штампе о комунистима у окупираној Србији 1941. године“, Ужички зборник, 45 (2021), стр. 187-233.

ISSN 0350-8390

COBISS.SR-ID – 46450441

 1. Милош Тимотијевић, „Град и злочин: писање колаборационистичке штампе о најтежим криминалим делима у градовима окупиране Србије 1941. године“, Историјска баштина, 30 (2021), стр. 203-228.

ISSN 0352-2822

COBISS.SR-ID – 49991689

 1. Милош Тимотијевић, „Сећање на вајара Живорада Д. Максимовића ’Жику Макса’ (1933-2009)“, Слово Ћирилово : годишњак Библиотеке „Браћа Настасијевић“, 18 (2021), стр. 73-79.

ISSN 1820-2454

 1. Милош Тимотијевић, „Деца Светог Саве: порекло и смисао заветне заједнице код Срба“, Људи говоре 39/40 (2021), стр. 81-97.

ISSN - 1918-0829

Коауторство у чланцима
 1. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, „Почетак грађанског рата у чачанском крају 1941.“, Историја 20. века 2 (2002), стр. 23-48.

ISSN 0352-3160

COBISS.SR-ID - 161705740

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Стварање ’Српске свете горе’ : Овчарско-кабларски манастири од XIV до краја XX века“, Зборник радова Народног музеја XXXII (2002), стр. 53-116.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 111794956

 1. Горан Давидовић-Милош Тимотијевић, „Жена и рат : ’Друга страна’ окупације 1941-1945. године на простору чачанског краја“, Зборник радова Народног музеја XXXIII (2003), стр. 141-186.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 120190220

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Манастир Благовештење“, Зборник радова Народног музеја XXXIII (2003), стр. 19-44.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 120168716

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Српска света гора од XIV до XX века“, Бележник Овчарско-кабларске клисуре, 2, (2003), стр. 5-19.

ISSN - 1451-1940

 1. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, „’Дан после’ : уништавање организације ЈВуО и успостављање власти комуниста у чачанском крају 1944-1945“, Историја 20. века 2 (2004), стр. 23-46.

ISSN 0352-3160

COBISS.SR-ID - 161725708

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Манастир Сретење“, Зборник радова Народног музеја XXXIV (2004), стр. 35-52.

ISSN 0350-7262

 1. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, „Други светски рат у чачанском крају : супротстављена тумачења“, Зборник радова Народног музеја XXXV (2005), стр. 199-247.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 141838092

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Манастир Св. Тројица под Овчаром“, Зборник радова Народног музеја XXXV (2005), стр. 51-64.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 141818636

 1. Родољуб Петровић, Милош Тимотијевић, „Председници општине Чачак (1944–2010)“, Зборник радова Народног музеја XXXIX (2009), стр. 213-234.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 179033868

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Досадашња истраживања манастира Овчарско-кабларске клисуре“, Бележник Овчарско-кабларске клисуре, бр. 7 (2016), стр. 16-22.

ISSN - 1451-1940

 1. Милош Тимотијевић, Делфина Рајић, „Природни амбијент Овчарско-Кабларске клисуре“, Бележник Овчарско-кабларске клисуре 9 (2018), стр. 99-106.

ISSN - 1451-1940

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Манастир Никоље - живопис и иконостас“, Бележник Овчарско-кабларске клисуре бр. 11 (2020), стр. 16-22.

ISSN - 1451-1940

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Настанак овчарско-кабларских манастира“, Бележник Овчарско-кабларске клисуре бр. 11 (2020), стр. 29-36.

ISSN - 1451-1940

 1. Наташа Милићевић, Милош Тимотијевић, „Трамвај, фијакер и бицикл: саобраћајна свакодневица у окупираном Београду 1941. године“, Токови историје бр. 2 (2021), стр. 39-64.

ISSN 0354-6497

COBISS.SR-ID - 44679433

Рецензије, предговори
 1. Милош Тимотијевић, „Рецензија. – ’Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије 1’“ ур. Александар Марушић, Ана Боловић (Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2013), стр. 361-363.

ISBN - 978-86-82877-53-0

COBISS.SR-ID - 203171596

 1. Милош Тимотијевић, „Рецензија. – ’Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије 2’ (ур. Александар Марушић, Ана Боловић) (Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 2014), стр. 352-355.

ISBN - 978-86-82877-56-1

COBISS.SR-ID - 212125964

 1. Милош Тимотијевић, Рецензија: Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије III (ур. Александар Марушић, Ана Боловић), (Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 2015), стр. 370-371.

ISBN - 978-86-82877-65-3

COBISS.SR-ID – 220541708

 1. Милош Тимотијевић, Рецензија: Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије IV (ур. Александар Марушић, Ана Боловић), (Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 2016), стр. 370-371.

ISBN - 978-86-82877-68-4

COBISS.SR-ID - 230622220

 1. Милош Тимотијевић [рецензија], у: Маријана Матовић, Јермени у Чачку : 1885-1950 (Чачак : Народни музеј Чачак, 2017), стр. 301-303.

ISBN - 978-86-84067-62-5

COBISS.SR-ID – 249589004

 1. Милош Тимотијевић [рецензија], у: Виктор Бејатовић, Лепеза смрти : вишедисциплинарни приступ и упоредне методологије у реконструкцији мотива и обима ратног злочина у Крагујевцу октобра 1941 (Крагујевац : Спомен-парк Крагујевачки октобар, 2017), стр. 177-179.

ISBN - 978-86-80947-50-1

COBISS.SR-ID – 252205324

 1. Милош Тимотијевић, „Рецензија“, у: Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије V (ур. Александар Марушић, Ана Ранковић), (Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 2018), стр. 378-379.

ISBN 978-86-82877-75-2

COBISS.SR-ID 267118092

 1. Милош Тимотијевић, „Записи у објективу Саше Савовића“ [предговор], у: Саша Савовић, Крст у дубу : записи, закрштена стабла рудничко-таковског краја (Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја : Удружење ликовних и примењених уметника, 2019), стр. 2-3.

ISBN - 978-86-82877-77-6

COBISS.SR-ID - 278215692

 1. Милош Тимотијевић, „Рецензија“, у: Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије VI (ур. Александар Марушић, Ана Ранковић), (Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 2020), стр. 370-371.

ISBN - 978-86-82877-85-1

COBISS.SR-ID - 283433740

 1. Милош Тимотијевић, „[Рецензија] Публикација ’Породица Надежде Петровић кроз 19. век’“, Драгана Божовић, Породица Надежде Петровић кроз 19. век (Чачак : Уметничка галерија „Надежда Петровић“, 2020), стр. 289.

ISBN - 978-86-83783-97-7

COBISS.SR-ID – 27104777

 1. Милош Тимотијевић, „Рецензија“, у: Саша Савовић, Кафанска историја Горњег Милановца и околине : (1820-1980) (Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја : Графопринт, 2021), стр. 294.

ISBN - 978-86-82877-89-9

COBISS.SR-ID - 44986377

Каталози
 1. Милош Тимотијевић, Општина Чачак и њени председници 1918-1941 (Чачак; Народни музеј Чачак, 1999), стр. 24.

ISBN -

COBISS.SR-ID - 532911254

 1. Милош Тимотијевић, Соколско Друштво у Чачку 1910-1941. (Чачак : Народни музеј Чачак, 2006), стр. 22.

ISBN - 86-84067-11-8; 978-86-84067-11-3

COBISS.SR-ID - 133085452

 1. Милош Тимотијевић, Чачак у доба социјализма : (1944-1990) : фотографија као репрезент политичке моћи (Чачак : Народни музеј Чачак, 2013), стр. 128.

ISBN - 978-86-84067-48-9

COBISS.SR-ID – 198796556

 1. Милош Тимотијевић, Седамдесет година од победе над фашизмом (1945-2015) (Чачак : Народни музеј Чачак, 2015), стр. 94.

ISBN - 978-86-84067-58-8

COBISS.SR-ID - 218287372

Коауторство у каталозима
 1. Лидија Никитовић, Радивоје Бојовић, Делфина Рајић, Милица Дрињаковић, Снежанин Ашанин, Милош Тимотијевић, Ивана Ћирјаковић, Катарина Дмитровић, Дејан Петровић, Пола века Народног музеја у Чачку 1952-2002 (Чачак : Народни музеј Чачак, 2002), стр. 27.

ISBN - 86-84067-00-2

COBISS.SR-ID - 99112204

 1. Делфина Рајић, Радивоје Бојовић, Милош Тимотијевић, Албум старог Чачка 1870-1941 (Чачак : Народни музеј Чачак, 2010), стр. 335.

ISBN - 978-86-84067-37-3

COBISS.SR-ID – 175944972

 1. Биљана Чкоњевић, Александра Гојгић, Марина Котарац, Делфина Рајић, Радивоје Бојовић, др Милош Тимотијевић, Ивана Ђирјаковић, Благо Народног музеја : истраживања 2002-2012. (Чачак : Народни музеј Чачак, 2012), стр. 45.

ISBN - 978-86-84067-46-5

COBISS.SR-ID - 193081356

Водичи
 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре : водич - Monasteries of Ovcar-Kablar gorge. Guide (Чачак : Народни музеј Чачак, 2006), стр. 89.

ISBN - 86-84067-08-8

COBISS.SR-ID – 131153932

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Црква Светог Вазнесења Христовог у Чачку (Чачак : Народни музеј Чачак, 2011), стр. 94.

ISBN - 978-86-84067-40-3

COBISS.SR-ID - 183519756

 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре : водич - Monasteries of Ovcar-Kablar gorge. Guide. 2. допуњено и измењено издање (Чачак : Народни музеј Чачак, 2014), стр. 93.

ISBN - 978-86-84067-55-7

COBISS.SR-ID - 212318988

Приређена архивска грађа
 1. Милош Тимотијевић, „Документа о ванредним изборима за председника општине у Чачку 1922. године“, Изворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку 14 (1998), стр. 59-70.

ISSN - 0352-5902

 1. Милош Тимотијевић, „Два списка Руса избеглица у Чачку, из 1925. и 1938. годинеИзворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку 15 (1999), стр. 56-59.

ISSN - 0352-5902

COBISS.SR-ID - 1025361293

 1. Милош Тимотијевић, „Давање назива новим улицама у Чачку из 1936. године“, Изворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку 16-17 (2001), стр. 185-193.

ISSN - 0352-5902

COBISS.SR-ID – 1024724144

 1. Милош Тимотијевић, „Списак стално запослених радника у Народном музеју у Чачку 1952-2002“, Зборник радова народног музеја XXIX, (2001), стр. 281-283.

ISSN 0350-7262

 1. Милош Тимотијевић, „Кафане Чачка : списак из 1938. године“, Изворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку 23 (2007), стр. 107-114

ISSN - 0352-5902

 1. Милош Тимотијевић, „Религиозност ученика завршних разреда основних школа у чачанском крају : анкетно испитивање из 1985. године“, Токови историје 1-2 (2007), стр. 280-290.

ISSN 0354-6497

COBISS.SR-ID - 148823308

 1. Милош Тимотијевић, „Сахрана Војводе Степе Степановића 1929 : необјављене фотографије“, Годишњак за друштвену историју 1-3 (2007), стр. 149-152.

ISSN 0354-5318

COBISS.SR-ID - 153494540


 1. Милош Тимотијевић, „Епископ Николај Велимировић у посети Жичкој епархији (ужички и чачански крај) 1919. године“, Историјска баштина 17 (2008), стр. 111-115.

ISSN 0352-2822

COBISS.SR-ID - 512100769

 1. Милош Тимотијевић, „Епископи жички (1834–1911) : биографије из ’Прегледа цркве епархије жичкe’“, Наша прошлост 11 (2010), стр. 219–244.

ISSN 0550-4317

COBISS.SR-ID - 186247948

 1. Милош Тимотијевић, „Српски културни клуб и генерал Милан Недић : један документ о ’приватној’ иницијативи у обавештајној делатности на почетку Другог светског рата (1939)“, Зборник радова Народног музеја XLI (2011), стр. 125–135.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 194630924

Коауторство у приређивању грађе
 1. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, „Мобилизациони списак Југословенске војске у отаџбини (ЈВуО) за Брђанску и Прислоничку општину“, Изворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку 21 (2005), стр. 147-181.

ISSN - 0352-5902

Библиографије
 1. Милош Тимотијевић, „Библиографија Зборника радова Народног музеја I-XXX“, Зборник радова Народног музеја XXX (2000), стр. 289-312.

ISSN 0350-7262

COBISS.SR-ID - 95980300

Прикази
 1. Милош Тимотијевић „[Приказ књиге] Радош Љушић, ’Атанаско Михаиловић црногорски кнез, судија и депутат’, Музеј Рудничко-таковског краја, Г. Милановац 2000.“, Зборник Музеја рудничко-таковског краја 1 ( 2001), стр. 271-273.

ISSN - 1820-0001

 1. Miloš Timotijević „[Prikaz knjige] R. Tripković, R. Nedović, M. Mandić: „’Komandant Mandić’, Narodni muzej, Čačak 2000 “, Istorija 20. veka 2 (2001), стр. 159-160.

ISSN 0352-3160

COBISS.SR-ID - 161703948

 1. Милош Тимотијевић „[Приказ књиге] Рудо Поље-Карановац-Краљево (од првих помена до Првог светског рата), Балканолошки институт САНУ, посебна издања, књ. 76 и Народни музеј, Краљево, Београд-Краљево 2000.“, Историјски часопис XLVII (2000) (Београд, 2002), стр. 304-307.

ISSN - 0350-0802

 1. Милош Тимотијевић „[Приказ књиге] Коста Николић: Страх и нада у Србији 1941-1945 : Свакодневни живот под окупацијом, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2002.“, Зборник Музеја рудничко-таковског краја 2 (2003), стр. 147-151.

ISSN - 1820-0001

 1. Miloš Timotijević „[Prikaz knjige] Upokojavanje vampira ili istorija kao ’prokletstvo’ Istočne Evrope – Filip Longvort, Stvaranje Istočne Evrope : od preistorije do postkomunizma, Clio, Beograd, 2002“, Art 032, br. 6, Čačak, 2002, str. 42-44.

ISSN - 1451-0197

 1. Милош Тимотијевић „[Приказ књиге] Сјај заборављене династије : ’Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије I’, ур. Саша Марушић и Ана Боловић, Музеј рудничко-таковског краја : Горњи Милановац, 2013, стр. 364.“, Наша прошлост 14 (2014), стр. 218-220.

ISSN 0550-4317

 1. Милош Тимотијевић „[Приказ књиге] Иван Степанович Јастребов, Стара Србија и Албанија: забелешке с путовања, приређивање, редакција и поговор Борисав Челиковић.Београд: Службени гласник, 2018, 580.“, Токови историје 3 (2018), стр. 208-211.

ISSN 0354-6497

 1. Miloš Timotijević „[Prikaz knjige] „Kosta Nikolić, Jugoslavija, poslednji dani: 1989–1992. knjiga prva: ’Svi Srbi u jednoj državi, Beograd, Službeni glasnik, 2018, 530“, Istorija 20. veka, 1 (2019), str. 234-236.

ISSN 0352-3160

 1. Милош Тимотијевић, „[Приказ књиге] Копаоник, Жупа, Расина, Трстеничка Морава: насеља, порекло становништва, обичаји (прир. Борисав Челиковић). Едиција „Корени. Српске земље. Насеља, порекло становништва, обичаји“. Службени гласник – САНУ, Београд 2020, књ. 43, стр. 1096“, Гласник етнографског института САНУ, LXVIII (2), Београд, 2020, стр. 503–505.

ISSN - 0350-0861

 1. Милош Тимотијевић, „[Приказ књиге] Коста Ст. Павловић. Дневник: 1930–1932, прир. Срђан Мићић, Наташа Милићевић. Београд: Историјски архив Београда, Институт за новију историју Србије, 2020.“, Токови историје 3 (2020), стр. 314–316.

ISSN 0354-6497

 1. Милош Тимотијевић, „[Прикази књига] Иван Степанович Јастребов, Подаци за историју српске цркве и народа : из путничких засписника, пр. Борисав Челиковић, Службени гласник, Београд 2020; Иван Степанович Јастребов Стара Србија и Албанија : забелешке с путовања, приређивање, редакција и поговор Борисав Челиковић [четврто издање], Службени гласник, Београд 2020, Историјски часопис LXIX (2020), стр. 619–622.

ISSN - 0350-0802

 1. Милош Тимотијевић, [Приказ књиге] политички сукоби и цивилизацијска прожимања: студије о односима Србије и Византије (Божидар Ферјанчић, Србија и Византија, Приредио: Борисав Челиковић; Византолошки институт САНУ и Службени гласник, Београд 2019, 583 стр.)“, Зборник Матице српске за историју, 102 (2020), стр. 118-119.

ISSN 0352-5716

COBISS.SR-ID - 38853897

 1. Милош Тимотијевић, „[Приказ књиге] Раде Ристановић, Београдски Равногорци: Југословенска војска у отаџбини и Равногорски покрет у окупираном Београду 1941–1944, Институт за савремену историју, Београд, 2020, 427 стр.“, Војноисторијски гласник 2 (2020), стр. 284–287.

ISSN - 0042-8442

 1. Miloš Timotijević, „[Приказ књиге] Коста Николић, Југославија, последњи дани: 1989‒1992. Књ. 2. Људи мржње, земља смрти, Београд, Службени гласник, 2020“, Istorija 20. veka, 1 (2021), str. 242–245.

ISSN 0352-3160

 1. Милош Тимотијевић, „[Приказ књиге] Владимир Вујић, заборављени стваралац (Владимир Димитријевић. Из епа у филм: књижевни критичар Владимир Вујић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2019, 330 стр.), Зборник Матице српске за књижевност и језик 1 (2021), стр. 287–290.

ISSN 0543-1220

COBISS.SR-ID - 42362889

 1. Милош Тимотијевић, „[Приказ књиге] Савезнички пилоти у Свилеуви - Зоран А. Живановић, Мисија Халјард у Свилеуви : поводом 75 година од реализације мисије Халјард у Србији. Коцељева: Завичајни музеј, 2020, 615“, у: Годишњак села Свилеуве, бр. 9, Друштво за изучавање историје Свилеуве, (2021), стр. 210-215.

ISSN - 1451-6187

 1. Милош Тимотијевић, „[Приказ књиге] Петар Ристановић. Илузија моћи: српски критички интелектуалци и комунистички режим. Београд: Фондација „Александар Невски“, ИП „Принцип“, 2020, 318.“, у: Токови историје, бр. 2 (2021), стр. 283-287.

ISSN 0354-6497

 1. Милош Тимотијевић, „[Приказ књига] Документа Милоша Милојевића:О првом Српско-турском рату 1876–1877, приредио Небојша Цвејић, Шабац: Међуопштински историјски архив; Црна Бара: Удружење „Милош Милојевић“, 2018. О другом Српско-турском рату 1877-1878, приредио Небојша Цвејић, Богатић: Народна библиотека „Јанко Веселиновић“; Црна Бара: Удружење „Милош Милојевић“, 2019.“, у: Наша прошлост, бр. 19 (2020), стр. 215-216.

ISSN 0550-4317

 1. Милош Тимотијевић, „[Приказ књиге] Дејан Ђерић, Сломљена крила Златибора, Ужице, Историјски архив, 2020.“, у: Историјска баштина, 30 (2021), стр. 285-288.

ISSN 0352-2822

Новински чланци:
 1. Miloš Timotijević, „Grad, ljudi, vreme : povodom 600 godina od prvog pomena Čačka u pisanim dokumentima“, Art 032 : revija za kulturu, br. 18, Čačak, 2008, str. 2-8.
 1. Милош Тимотијевић, „Јелица – Свети Илија“, Чачански глас, 4. август 2017, стр. 7.
 1. Милош Тимотијевић, „Вујан – планина вукова“, Чачански глас, 11. август 2017, стр. 7.
 1. Милош Тимотијевић, „Овчар – пастирско име“, Чачански глас, 18. август 2017, стр. 7.
 1. Милош Тимотијевић, „Каблар – средњовековна мера : Пилопаћ – доба за шетњу“, Чачански глас, 18. август 2017, стр. 7.
 1. Милош Тимотијевић, „Градац – старо име Чачка“, Чачански глас, 1. септембар 2017, стр. 6.
 1. Милош Тимотијевић, „Видова – село словенског Световида“, Чачански глас, 15. септембар 2017, стр. 7.
 1. Милош Тимотијевић, „Пријевор – увала или превара“, Чачански глас, 15. септембар 2017, стр. 7.
 1. Милош Тимотијевић, „Троглав, ратоборна планина“, Чачански глас, 6. октобар 2017, стр. 7.
 1. Милош Тимотијевић, „Тајна атеничког блага“, Чачански глас, 1. децембар 2017, стр. 7.
 1. Милош Тимотијевић, „Сећање на легендарног вајара Живорада Д. Максимовића (1933-2009) : атеље ’Жике Макса’ био је острво слободе“, Чачански глас, 27. новембар 2020, стр. 21.
 1. Милош Тимотијевић, „Монографија Момчила Спремића о једном од најславнијих српских средњовековних владара : тајна гроба деспота Ђурђа Бранковића“, Чачански глас, 4. децембар 2020, стр. 23.
 1. Милош Тимотијевић, „Поводом 18. децембра, дана Града Чачка : храм и град“, Чачански глас, 25. децембар 2020, стр. 19.
 1. Милош Тимотијевић, „Поводом 27. јануара, међународног дана сећања на жртве Холокауста : страдање Јевреја у Чачку и околини 1941-1944.“, Чачански глас, 27. јануар 2021, стр. 20.
 1. Милош Тимотијевић, „Планина, 80 година после : Равна гора – митско место“, Таковске новине, бр. 2420, Горњи Милановац, 6. мај 2021, стр. 6-7.
 1. Милош Тимотијевић, „9. мај - Дан победе и Србија : да ли је вредело борити се?“, Чачански глас, 7. мај 2021, стр. 24-25.
 1. Милош Тимотијевић, „Британски мајор Арчи Џек и прва евакуација савезничких авијатичара из Прањана : човек који је руководио изградњом аеродрома“, Таковске новине, бр. 2423, Горњи Милановац, 27. мај 2021, стр. 11.
 1. Милош Тимотијевић, „Од Прилика до Горње Трепче и Прислонице : порекло породице Драгише Васића“, Чачански глас, 2. јул 2021, стр. 20.
 1. Милош Тимотијевић, „Џорџ Мусулин - обавештајац на Равној гори : живот у мисији“, Таковске новине, бр. 2431, Горњи Милановац, 22. јул 2021, стр. 9.
 1. Милош Тимотијевић, „Од Горње Горевнице до доктората у Паризу : Ђуро Ђуровић и масони“, Чачански глас, бр. 30, 30. јул 2021, стр. 19.
 1. Милош Тимотијевић, „О четницима и савезничким пилотима“, Политика, бр. 38680, 30. јул 2021, стр. 15.
 1. Милош Тимотијевић, „Манастир Никоље под Кабларом : гробна црква деце кнеза Милоша“, Чачански глас, бр. 31, 6. август 2021, стр. 16.
 1. Милош Тимотијевић, „Биографија једног обавештајца : Ник Лалић јунак мисије ’Халијaрд’“, Таковске новине, бр. 2435, Горњи Милановац, 19. август 2021, стр. 6.
 1. Милош Тимотијевић, „Дан када су у Чачку освануле две пирамиде : свечани дочек кнеза Милоша 1859. године“, Чачански глас, бр. 35, 3. септембар 2021, стр. 20.
 1. Милош Тимотијевић, „Краљица Драга Обреновић и Чачак: једна намерно заборављена повест“, Чачански глас, бр. 36, 10. септембар 2021, стр. 22.
 1. Милош Тимотијевић, „Нова пошта из 1938. године: први објекат у стилу модерне архитектуре у Чачку“, Чачански глас, бр. 40, 8. октобар 2021, стр. 18.
 1. Милош Тимотијевић, „Како је изгледао Чачак пре сто година?“, Чачански глас, бр. 42, 22. октобар 2021, стр. 19.
 1. Милош Тимотијевић, „Почетак развоја кошарке у Србији и Чачку до 1945. године: игру осмислио амерички професор 1891.“, Чачански глас, бр. 44, 5. новембар 2021, стр. 19.
 1. Милош Тимотијевић, „Људи, време, наслеђе : Порекло породице књижевника Драгише Васића“, Таковске новине, бр. 2454, Горњи Милановац, 30. децембар 2021, стр. 14.
Фељтони
 1. Милош Тимотијевић, „Општина Чачак и њени председници 1918-1941.“, Чачански глас, 7. јун 2002 - 5. јул 2002. (5 наставака)
 1. Милош Тимотијевић, Горан Давидовић, „Историја равногораца чачанског краја“, Чачански глас, 13. септембар 2003 - 17. јануар 2003. (22 наставака)
 1. Милош Тимотијевић, „Називи улица Чачка 1893-1992.“, Чачански глас, 27. август 2004-26. новембар 2004. (9 наставака)
 1. Милош Тимотијевић, Горан Давидовић, „Затамњена прошлост : историја равногораца чачанског краја“, Чачански глас, 7. јануар 2005 - 15. јул 2005. (28 наставака)
 1. Милош Тимотијевић, Свето Марковић„Чије име носи моја улица?“, Чачанске новине, 4. март 2014 – 26. јануар 2016. (93 наставка)
 1. Милош Тимотијевић, „Мисија ’Halyrd’ у чачанском крају“, Чачански глас 19. јул 2019-20. септембар 2019. (10 наставака)
 1. Милош Тимотијевић, „Разоткривање мита о злату четника и партизана“, Политика, 5. фебруар 2020 – 25. фебруар 2020. (20 наставака)
 1. Милош Тимотијевић, „Савезничко бомбардовање градова и спасавање пилота 1943-1944.“, Политика, 12. јануар 2021-3. фебруар 2021. (23 наставка)
 1. Милош Тимотијевић, „Идеолошка уверења, политичка делатност и стваралаштво Драгише Васића“, Политика, 24. август 2021-19. септембар 2021. (27 наставка)
Интервјуи:
 1. „Komunisti prvo igrali fudbal sa Nemcima, a onda izazvali građanski rat u Srbiji“, razgovor vodio Dobrica Gajić, Svedok, 5. avgust 2003, str. 44-45.
 1. „Манастири Овчарско-кабларске клисуре“, разговор водила Јелена Обренић, Гимназион, Чачак, септембар 2005, стр. 26.
 1. „Демистификација прошлости“, разговор водио Душан Даријевић, Чачанске новине, 11. јануар 2011, стр. 24-25.
 1. „Занимљива истраживања историчара Народног музеја Милоша Тимотијевића у докторској тези : ’залеђени у развоју’“, разговор водила Зорица Лешовић Станојевић, Чачански глас, 15. јул 2011, стр. 19.
 1. „Фотомонографија као репрезент политичке моћи“, разговор водила Зорица Лешовић-Станојевић, Чачански глас, 4. октобар 2013.
 1. „Могло је бити и горе [урбанизација Чачка у доба социјализма]“, Чачанске новине, разговор водио Александар Арсенијевић, бр. 385, 19. новембар 2013, стр. 24-25.
 1. „Модернизација града у доба социјализма : мит или реалност (1)“, разговор водио Војин Малетковић, Трамвај, Чачак, април-мај 2013, стр. 8-11.
 1. „Модернизација града у доба социјализма : мит или реалност (2)“, разговор водио Војин Малетковић, Трамвај, Чачак, јун-јул 2013, стр. 8-11.
 1. „Духовно благо Чачка“, разговор водио Војин Малетковић, Трамвај, Чачак, август-септембар 2013, стр. 8-10.
 1. „Прећутана историја Равне горе“, разговор водио Борис Субашић, Новости, 19. октобар 2014.
 1. „Без идеологије Равна гора преживети мора“, разговор водио Милош Лазић, Илустрована политика, 4. новембар 2014, стр. 28-29.
 1. „Сви ратови Звонка Вучковића : капетанове заблуде и спорења“, разговор водио Милош Лазић, Илустрована политика, 13. октобар 2015, стр. 23-26.
 1. „Грађански рат (1941-1945) и култура сећања“, разговор водио Владимир Димитријевић Геополитика, март 2015, стр. 54-58.
 1. „Између црнорукаца и либерала : жртвена тајна Драгише Васића“, разговор водио Владимир Димитријевић, Печат, 24. фебруар 2017, стр. 54-56.
 1. „У књизи историчара др Милоша Тимотијевића прва потпуна биографија академика Драгише Васића : интелектуална елита пресудна у развоју друштва“, разговор водила Зорица Лешовић Станојевић, Чачански глас, 3. март 2017, стр. 18-19.
 1. „Књига ’Звонко Вучковић: ратна биографија (1941-1944): расправа о проблемима прошлости и садашњости’ : значај истраживања локалне историје“, разговор водила Зорица Лешовић Станојевић, Чачански глас, 17. март 2017, стр. 20-21.
 1. „У Народном музеју представљена књига доктора Милоша Тимотијевића о Драгиши Васићу : исправљена историјска неправда“, разговор водила Зорица Лешовић Станојевић, Чачански глас, 15. децембар 2017, стр. 23.
 1. „Четници, партизани и злато“, разговор водио Владимир Димитријевић, Печат, 28. септембар 2018, стр. 55-57.
 1. „Партизанско-четнички рат почео је још 1919.“, разговор водио Владимир Димитријевић, Печат, 2. август 2019, стр. 32-35.
 1. „Милош Тимотијевић, историчар, открива другу страну Другог свијетског рата : четничко благо тражили и Тито и Удба и Енглези“, разговор водио Вељко Зељковић, Глас српске-Глас плус, бр. 15384, 17-18. октобар 2020, стр. 4-5.
 1. „’Чачак, атрибути културне престонице’ - архитектура, историја, новија осветљавања : конак Јована Обреновића из 1835. најстарији стамбени објекат у граду“, разговор водила Зорица Лешовић Станојевић, Чачански глас, бр. 37, 17. септембар 2021, стр. 21.
 1. „’Чачак, атрибути културне престонице’ – културна баштина : значај баштињења и обликовања сталне музејске поставке“, разговор водила Зорица Лешовић Станојевић, Чачански глас, бр. 38, 24. септембар 2021, стр. 22-23.
 1. „Др Милош Тимотијевић: како је настајао српски народ: тајне нашег средњовековља“, разговор водио Владимир Димитријевић, Печат, бр. 688, 5. новембар 2021, стр. 50-54.
 1. „Др Милош Тимотијевић: тајне и обасјања нашег средњовековља (1. део): како је настајао српски народ?“, разговор водио Владимир Димитријевић, Чачански глас, бр. 45, 12. новембар 2021, стр. 25.
 1. „Др Милош Тимотијевић: тајне и обасјања нашег средњовековља (2. део): како је настајао српски народ?“, разговор водио Владимир Димитријевић, Чачански глас, бр. 46, 19. новембар 2021, стр. 25.
Чланци на интернет сајтовима – избор
 1. Милош Тимотијевић, „Владимир Димитријевић: Немој, па се не бој!“, Искра - електронске новине Андрићграда (https://iskra.co/region/vladimir-dimitrijevic-nemoj-pa-se-ne-boj/ 12.06.2019.)
 1. Miloš Timotijević, „Prvi čačanski štampar“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/hronika/prvi-cacanski-stampar/, 23.10.2020.)
 1. Милош Тимотијевић, „Албум старог Чачка (1870-1941): град, људи, догађаји“, Stella polare – Internet magazin posvećen istoriji, književnosti i filmu (https://stellapolarebooks.com/2020/10/24/албум-старог-чачака-1870-1941-град-људи-догађ/, 24.10.2020.)

ISSN (Online) 2738-1773

 1. Miloš Timotijević, „Utvrdjenje Kulina u Ovčarsko-kablarskoj klisuri“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/utvrdjenje-kulina-u-ovcarsko-kablarskoj-klisuri/, 25.10.2020.)
 1. Miloš Timotijević, „Tajna natpisa na steni u Ovčar Banji“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/hronika/tajna-natpisa-na-steni-u-ovcar-banji-2/, 12.11.2020.)
 1. Милош Тимотијевић, „Никољски бор“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/drustvo/nikoljski-bor/, 09.12.2020.)
 1. Miloš Timotijević, „Sokolana u Čačku“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/zivotni-stil/sokolana-u-cacku/, 14.12.2020.)
 1. Miloš Timotijević, „Konak Jovana Obrenovića“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/konak-jovana-obrenovica/, 28.12.2020.)
 1. Милош Тимотијевић, „Како је Надежда Петровић заувек остала Чачанка“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/drustvo/kako-je-nadezda-petrovic-zauvek-ostala-cacanka/, 03.01.2021.)
 1. Miloš Timotijević, „Pećina Turčinovac na liticama Kablara“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/hronika/pecina-turcinovac-na-liticama-kablara/, 05.01.2021.)
 1. Miloš Timotijević, „Izgled crkve u Čačku pre obnove iz 1926-1929. godine“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/hronika/izgled-crkve-u-cacku-pre-obnove-iz-1926-1929-godine/, 09.01.2021.)
 1. Miloš Timotijević, „Vuk Karadžić i Ovčarsko-kablarska klisura“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/vuk-karadzic-i-ovcarsko-kablarska-klisura/, 12.01.2021.)
 1. Miloš Timotijević, „Planina Kablar“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/drustvo/planina-kablar/, 17.01.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Чачанско Четворојеванђеље“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/cacansko-cetvorojevandjelje/, 19.01.2021.)
 1. Miloš Timotijević, „Kada je izgrađen i kako je nestao manastir Staro Jovanje“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/kada-je-izgradjen-i-kako-je-nestao-manastir-staro-jovanje/, 26.01.2021.)
 1. Miloš Timotijević, „Dan sećanja na žrtve Holokausta: Kako su Čačani spasavali Jevreje“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/projekat/dan-secanja-na-zrtve-holokausta-kako-su-cacani-spasavali-jevreje/, 27.01.2021.)
 1. Miloš Timotijević, „Savinje na Kablaru“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/zivotni-stil/savinje-na-kablaru/, 31.01.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Манастир Сретење под Овчаром“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/manastir-sretenje-pod-ovcarom/, 12.02.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Четворојеванђеље из манастира Вазнесење у Овчарско-кабларској клисури“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/cetvorojevandjelje-iz-manastira-vaznesenje-u-ovcarsko-kablarskoj-klisuri/, 17.02.2021.)
 1. Miloš Timotijević, „Gradske priče: Kako je izgrađena Stara robna kuća“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/gradske-price-kako-je-izgradjena-stara-robna-kuca/, 19.02.2021.)
 1. Miloš Timotijević, „Gradske priče: Kako je rastao broj automobila u Čačku“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/zivotni-stil/gradske-price-kako-je-rastao-broj-automobila-u-cacku/, 04.03.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Интимни живот на паланачки начин – случај Чачка“, Stella polare – Internet magazin posvećen istoriji, književnosti i filmu (https://stellapolarebooks.com/2021/03/05/2435/, 05.03.2021.)

ISSN (Online) 2738-1773

 1. Miloš Timotijević, „Čačanska crkva tri puta pretvarana u džamiju“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/cacanska-crkva-tri-puta-pretvarana-u-dzamiju/, 16.03.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Легенде о закопаном благу Царске столице у Атеници“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/legende-o-zakopanom-blagu-carske-stolice-u-atenici/, 30.03.2021.)
 1. Miloš Timotijević, „Stara Sarajevska ulica u Čačku“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/stara-sarajevska-ulica-u-cacku/, 06.04.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Изгубљени манастир Светог Георгија у Овчарско-кабларској клисури“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/izgubljeni-manastir-svetog-georgija-u-ovcarsko-kablarskoj-klisuri/, 21.04.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Да ли је вредело борити се: мајски одговори Милоша Тимотијевића“, Искра - електронске новине Андрићграда (https://iskra.co/srbija/da-li-je-vredelo-boriti-se-majski-odgovori-milosa-timotijevica/, 10.05.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „На данашњи дан почела евакуација савезничких пилота из Прањана“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/hronika/na-danasnji-dan-pocela-evakuacija-saveznickih-pilota-iz-pranjana/, 27.05.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Хотел ’Морава’ у Чачку“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/hotel-morava-u-cacku/, 02.06.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Оснивање предузећа ’Слобода – Чачак’“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/fabrika-sloboda-je-osnovana-10-jula-1948-godine/, 04.06.2021)
 1. Милош Тимотијевић, „Старо начелство у Чачку“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/staro-nacelstvo-u-cacku/, 9.06.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Легенде о закопаном благу из околине Чачка Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/legende-o-zakopanom-blagu-iz-okoline-cacka/, 10.06.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Индустријализација Чачка 1944–1956.“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/industrijalizacija-cacka-1944-1956/, 14.06.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Манастир Света Тројица под Овчаром“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/manastir-sveta-trojica-pod-ovcarom/, 23.06.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Пећина Кађеница“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/pecina-kadjenica/, 28.06.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Други балкански рат и књижевник Драгиша Васић“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/drugi-balkanski-rat-i-knjizevnik-dragisa-vasic/, 29.06.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Манастир Трнава под Јелицом и Хаџи-Проданова буна из 1814. године“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/manastir-trnava-pod-jelicom-i-hadzi-prodanova-buna-iz-1814-godine/, 29.06.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Српско-турски (Јаворски) рат, 1876-1877. године“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/srpsko-turski-javorski-rat/, 30.06.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Каранско јеванђеље из ризнице манастира Никоље под Кабларом“, Stella polare – Internet magazin posvećen istoriji, književnosti i filmu (https://stellapolarebooks.com/2021/07/12/каранско-јеванђеље-из-ризнице-манаст/, 12.07.2021.)

ISSN (Online) 2738-1773

 1. Милош Тимотијевић, „Манастир Јовање под Кабларом“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/manastir-jovanje-pod-kablarom/, 15.07.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Заборављени Чачани – Aлександар Aцо Ђурчић“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/hronika/zaboravljeni-cacani-aleksandar-aco-djurcic/, 20.07.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Чачак у доба рококоа – време када је варош на Западној Морави припадала Хабзбуршком царству (1717-1739)“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/cacak-u-doba-rokokoa/, 22.07.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „На данашњи дан основана Техничка школа“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/na-danasnji-dan-osnovana-tehnicka-skola/, 31.07. 2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Први називи улица Чачка из 1893. године“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/drustvo/prvi-nazivi-ulica-cacka-iz-1893-godine/, 31.07.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Mанастир Вујaн“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/manastir-vujan/, 02.08.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Песник Бранко В. Радичевић (1925-2001) и Сабор трубача у Гучи“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/pesnik-branko-v-radicevic-1925-2001-i-sabor-trubaca-i-guci/, 13.08.2021)
 1. Милош Тимотијевић, „Први називи улица Чачка из 1893. године“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/prvi-nazivi-ulica-cacka-iz-1893-godine/, 19.08.2021)
 1. Милош Тимотијевић, „Оснивање музеја у Чачку 30. августа 1952. године“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/osnivanje-muzeja-u-cacku-30-avgusta-1952-godine/, 30.08.2021)
 1. Милош Тимотијевић, „Манастир Стјеник под Јелицом“, Sistem Ozon Media - Radio Ozon FM, Čačanske novine, portal Ozonpress (https://www.ozonpress.net/kultura/manastir-stjenik-pod-jelicom/, 12.09.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Тако је створен ’Сабор трубача’“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/tako-je-stvoren-sabor-trubaca/, 14.10.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Краљица Драга и ефемерни спектакл“, Stella polare – Internet magazin posvećen istoriji, književnosti i filmu (https://stellapolarebooks.com/2021/10/23/краљица-драга-и-ефемерни-спектакл-мил/, 23.10.2021.)

ISSN (Online) 2738-1773

 1. Милош Тимотијевић, „Разгледница Чачка, издање књижаре Анастаса Ђ. Константиновића у Чачку“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/razglednica-cacka-izdanje-knjizare-anastasa-dj-konstantinovica-u-cacku-pre-1912/, 28.10.2021.)
 1. Милош Тимотијевић, „Архитекта Драгутин Маслаћ и зграда Гимназије у Чачку“, Чачански глас – интернет издање (https://www.caglas.rs/arhitekta-dragutin-maslac-i-zgrada-gimnazije-u-cacku/, 22.11.2021.)
Интервјуи на телевизији – избор
 1. „Oko magazin: Užice i Čačak, komšijska Tu-Ča“, Радио телевизија Србије (26. 11. 2014.) https://www.youtube.com/watch?v=FSs3cPJBNvc&t=284s
 1. „Oko magazin: Od Prve proleterske do poslednjeg đenerala; Dragiša Vasić i srpska nacionalna ideja“, Радио телевизија Србије (27. 3. 2017.) https://www.youtube.com/watch?v=kaOIaN9XRCo&t=45s
 1. „Предговор – ’Злато четника и партизана – деконструкција једног мита’ – др Милош Тимотијевић“, телевизија „Храм“ Београд (19. 6. 2019.) https://www.youtube.com/watch?v=vFVuVeVmcoE&t=1s
 1. „Oko magazin: Nad Kraljevom živa vatra seva - od koalicije do rata četnika i partizana“, Радио телевизија Србије (01.07.2020.) https://www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/rts-1/4005325/nad-kraljevom-ziva-vatra-seva---od-koalicije-do-rata-cetnika-i-partizana.html
 1. „Oko magazin: Patrijarh Irinej - Čačak, Prizren, Ostrog, Niš, Beograd“, Радио телевизија Србије (20. 11. 2020.) https://www.youtube.com/watch?v=e8o849FU834&t=4s
Изложбе
 1. Милош Тимотијевић, Општина Чачак и њени председници 1918–1941, Галерија Народног музеја у Чачку, март–септембар 1999.
 1. Милош Тимотијевић, Горачићка буна, Дом културе Гуча, август 2003. [без каталога]
 1. Милош Тимотијевић, Ранко Тајсић, Дом културе Лучани, август 2003. [без каталога]
 1. Милош Тимотијевић, Соколско друштво у Чачку 1910–1941, Галерија Народног музеја у Чачку, август–октобар 2006.
 1. Милош Тимотијевић, Дарови генерала Марка Неговановића, Галерија Народног музеја у Чачку, октобар 2007. [без каталога]
 1. Милош Тимотијевић, Чачак у доба социјализма, Галерија Народног музеја у Чачку, септембар 2013 – јануар 2014.
 1. Милош Тимотијевић, Седамдесет година од победе над фашизмом 1945-2015, Галерија Народног музеја у Чачку, новембар 2015 – јануар 2016.
 1. Милош Тимотијевић, Дарови Анке Вучковић (заоставштина капетана Звонимира Звонка Вучковића 1916-2004), Галерија Народног музеја у Чачку, март 2017. [без каталога]
 1. Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре, Епархија западноевропска са седиштем у Паризу, јануар-април 2019. [без каталога]
Kоауторство у изложбама
 1. Лидија Никитовић, Радивоје Бојовић, Делфина Рајић, Милица Дрињаковић, Снежана Ашанин, Милош Тимотијевић, Ивана Ћирјаковић, Катарина Дмитровић, Дејан, Петровић, Пола века Народног музеја у Чачку 1952–2002, Галерија Народног музеја у Чачку, јун–август 2002.
 1. Горан Давидовић–Милош Тимотијевић, Заборављено савезништво – спасавање савезничких авијатичара у Другом светском рату, Галерија Културног центра у Горњем Милановцу, октобар 2004. [без каталога]
 1. Делфина Рајић, Радивоје Бојовић, Милош Тимотијевић, Албум старог Чачка (1870–1941), Галерија Народног музеја у Чачку, август–децембар 2010.
 1. Биљана Чкоњевић, Александра Гојгић, Марина Котарац, Делфина Рајић, Радивоје Бојовић, Милош Тимотијевић, Ивана Ћирјаковић, Благо Народног музеја : истраживања 2002-2012, Галерија Народног музеја у Чачку, август–новембар 2012.
 1. Макетарски клуб Чачак, Милош Тимотијевић, Авијација у Чачку (1912-1999), Повест испричана кроз макете, Галерија Народног музеја у Чачку, април 2014. [без каталога]
Члан комисије за одбрану докторских радова
 1. Владимир Тодић, Постсоцијалистичка транзиција власти на Балкану - случај две престонице : Београд и Софија деведесетих година 20. века : докторска дисертација, 2020. [чланови комисије: Радина Вучетић, Милан Ристовић, Драган Богетић, Милош

Тимотијевић]

COBISS.SR-ID - 26562569

Усмена излагања на научним скуповима
 1. Народни музеј Краљево, 15. октобар 2001, излагање „’Храбри’ партизани и ’зли’ четници : историографија Чачка о опсади Краљева 1941. године“, на научном скупу „Округли сто : Краљево октобра 1941“ у организацији Народног музеја у Краљеву и Историјског архива у Краљеву.
 1. Музеј рудничко-таковског краја из Горњег Милановца, 27. септембар 2005, излагање „Драгиша Васић и ’Српски глас’ : један незавршени национални пројекат“, на научном скупу „Живот и дело Драгише Васића“ у организацији Музеја рудничко-таковског краја и Скупштине општине Горњи Милановац.
 1. Архив Србије, 27 новембар 2013, излагање „Градски центар и архитектонско наслеђе социјализма: случај Чачка (1944-1990)“, на научном скупу „Друга међународна научна конференција - наслеђе социјализма: архитектура, урбанизам и уметност“ у организацији Архива Србије, Историјског архива Београда и Форума словенских култура [Љубљана].
 1. Музеј рудничко-таковског краја, 18. април 2015, излагање „Таково и Равна гора, старо и ново митско место“ на научном скупу „Два века Другог српског устанка“, у организацији Музеја рудничко-таковског краја и Центра за митолошке студије.
 1. Међуопштински историјски архив у Чачку, 7. јун 2015, излагање „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној култури сећања током епохе социјализма у Чачку (1944-1990)“ на научном скупу „Други српски устанак и развој српске државности“ у органицији Међуопштинског историјског архива у Чачку и Историјског института САНУ.
 1. Народни музеј Карљево, 18. август 2015, излагање „Индустрија Краљева 1944-1990.“ На научном скупу „Краљево–Ранковићево–Краљево“, у организацији Народног музеја у Краљеву и Центра за историју Југославије и савремену националну историју Филозофског факултета у Београду.
 1. Међуопштински историјски архив у Чачку, 8. децембар 2018, излагање „Војници, смрт и надгробна обележја : приватно сећање на Велики рат у западној Србији“ на међународном научном скупу „Србија 1918: ослобођење домовине, повратак ратника, живот у новој држави“, у организацији Међуопштинског историјског архива Чачку и Центра за историју Југославије и савремену националну историју Филозофског факултета у Београду.
 1. Народни музеј Краљево, 18. август 2021, излагање „Владари и вароши: штампа о посетама Обреновића и Карађорђевића Краљеву, Чачку и Горњем Милановцу (XIX и почетак XX века)“ на научном скупу „Публицистика у развоју друштва и државе I: Карановац – Краљево у српским новинама 1835-1918.“ који су организовали Народни музеј Краљево, Институт за политичке студије у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду и Град Краљево.
Предавања - избор
 1. Дом омладине у Београду, октобар 2006, предавање о Сабору трубача у Гучи и промоција монографије „Карневал у Гучи : Сабор трубача 1961-2004“ у оквиру циклуса предавања младих историчара из Србије.
 1. Коларчев народни универзит у Београду, 11. април 2007, предавање „Чачак, град у унутрашњости: облици, простори и границе приватног и јавног у XX веку’’ у оквиру циклуса циклус предавања „Историја приватног живота на нашим просторима у 20. веку и динамика дисконтинуитета“.
 1. Истраживачка станица за младе таленте „Петница“ код Ваљева, 30. април 2007, предавање о Сабору трубача у Гучи и промоција монографије „Карневал у Гучи : Сабор трубача 1961-2004“.
 1. Мала сала Дома културе у Чачку, 10. новембар 2008, предавање „Чачак, град у унутрашњости: облици, простори и границе приватног и јавног у првој половини 20. века“.
 1. Овчар Бања, јул 2009, манифестација „Летњи дани културе у Чачку“, предавање „Приватни живот у Чачку током XX века“.
 1. Дом културе у Чачку, 17. март 2014, предавање „Улице мога града“ о политици промена назива улица у Чачку од 1893. до почетка 21. века.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 26. јануар 2015, предавање „Дан сећања на жртве Холокауста“, заједно са Драгицом Јековић професор историје у Гимназији и Драганом Бошковић професор енглеског језика у Гимназији у Чачку, полазницима Међународне школе у Јад Вашему – Музеју Холокауста у Израелу.
 1. Гимназија у Чачку, 10. март 2015, предавање „Холокауст – 70 година касније“ у организацији Регионалног центра за професионални развој у Чачку, заједно са Драгицом Јековић професор историје у Гимназији и Драганом Бошковић професор енглеског језика у Гимназији у Чачку, полазницима Међународне школе у Јад Вашему – Музеју Холокауста у Израелу и Хавом Барух координаторком за Србију у Међународној школи Јад Вашем у Јерусалиму.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 25. март 2015, предавање „Интелектуалац и рат“ о књижевнику Драгиши Васићу, заједно са историчарем др Богданом Трифуновићем из Градске библиотеке у Чачку.
 2. Гимназија у Чачку, 21. октобар 2015, предавање „Драгиша Васић: књижевник и побуњеник“, заједно са заједно са историчарем др Богданом Трифуновићем из Градске библиотеке у Чачку и др Владимиром Димитријевићем професором Гимназије у Чачку.
 3. Музеј Историје Југославије у Београду, 21. април 2016, предавање „Соколи“ у оквиру циклуса предавања „Разговори о Југославији“ заједно са др Николом Жутићем са Института за савремену историју у Београду, др Томажом Павлином са Факултета за спорт у Љубљани (Словенија) и Веселинком Кастратовић-Ристић музејским саветником из Музеја историје Југославије.
 1. Уметничка галерија „Надежда Петровић“ у Чачку, 10. јануар 2019, предавање „Споменичко наслеђе Чачка 1859-1934.“
 1. Гимназија у Горњем Милановцу, 28. март 2019, предавање о животу и раду књижевника Драгише Васића, поводом обележавања 140 постојања установе.
 1. Дом културе у Чачку, 6. новембар 2020, предавање „Ретке и необичне сцене у фрескосликарству овчарско-кабларских манастира“ у организацији Удружења „ИРМОС“ заједно са историчарем уметности Делфином Рајић директором Народног музеја у Чачку.
Промоције својих књига:
 1. Међуопштински историјски архив Чачак, 1. октобар 2002, промоција монографије „Затамњена прошлост : историја равногораца чачанског краја 1 : у пламену устанка 1941“, заједно са коаутором историчарем Гораном Давидовићем из Архива у Чачку и рецензентима др Костом Николићем и др Бојаном Димитријевићем са Института за савремену историју у Београду.
 1. Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, 13. новембар 2002, промоција монографија „Затамњена прошлост : историја равногораца чачанског краја 1 : у пламену устанка 1941“, заједно са коаутором историчарем Гораном Давидовићем из Архива у Чачку и рецензентима др Костом Николићем и др Бојаном Димитријевићем са Института за савремену историју у Београду.
 1. Међуопштински историјски архив Чачак, 1. октобар 2003, промоција монографија „Затамњена прошлост : историја равногораца чачанског краја 2 : слепа мржња и крвава освета 1942-1943.“, заједно са коаутором историчарем Гораном Давидовићем из Архива у Чачку и рецензентима др Костом Николићем и др Бојаном Димитријевићем са Института за савремену историју у Београду.
 1. Дом културе Чачак, 30. август 2004, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре [прво издање]“, заједно са коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку и рецензентима историчарем уметности др Сретеном Петковићем, редовним професором катедре за историју уметности на Филозофском факултету у Београду и историчарем уметности мр Светланом Пејић.
 1. Кућа српско-норвешког пријатељства у Горњем Милановцу, ??. септембар 2004, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре [прво издање]“, заједно са коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку и мр Зораном Ракићем, асистентом на катедри за историју уметности на Филозофском факултету у Београду.
 1. Народни музеј Београд, децембар 2004, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре [прво издање]“, заједно са коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку и рецензентима историчарем уметности др Сретеном Петковићем, редовним професором катедре за историју уметности на Филозофском факултету у Београду и историчарем уметности мр Светланом Пејић
 1. Дом културе у Чачку, 26. јануар 2005, промоција монографија „Затамњена прошлост : историја равногораца чачанског краја 3 : агонија и слом : ратне 19444. и 1945. године“, заједно са коаутором историчарем Гораном Давидовићем из Архива у Чачку и рецензентима др Костом Николићем и др Бојаном Димитријевићем са Института за савремену историју у Београду.
 1. Муселимов конак у Ваљеву, 22. август 2005, манифестације 19-те „Тешњарске а наше вечери“, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре [прво издање]“, заједно са коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку.
 1. Сала Кнежевог двора у Аранђеловцу , 26. септембар 2005, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре [прво издање]“, заједно са коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку.
 1. Сала Епархијског дома у Краљеву, септембар 2005, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре [прво издање]“, заједно са коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку.
 1. Сала Позоришта у Крушевцу [организација Народног музеја у Крушевцу], 25. октобар 2005, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре [прво издање]“, заједно са коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 16. септембар 2005, промоција монографије „Карневал у Гучи : Сабор трубача 1961-2004.“, заједно са рецензентима др Мирославом Јовановићем, доцентом на катедри за општу савремену историју на Филозофском факултету у Београду и др Ивицом Тодоровићем са Етнолошког института САНУ у Београду и Николом Ником Стојићем једним од оснивача Сабора трубача у Гучи.
 1. Народни музеј Чачак, 11. јуна 2006, промоција монографије „’Осветљавање истине’ :документа за политичку и војну историју Чачка 1938-1941.“, заједно са коаутором историчарем Гораном Давидовићем из Архива у Чачку и Делфином Рајић директором Народног музеја у Чачку.
 1. Народни музеј Шабац, 7. децембар 2006, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре[прво издање]“, заједно са коаутором Делфином Рајић.
 1. Ужичка Гимназија, децембар 2007, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре[прво издање]“, заједно са коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку.
 1. Велика сала Дома културе у Чачку, 5. јун 2008, промоција монографије „Културна ризница Чачка : од праисторије до савременог доба“, заједно са рецензентима мр Горданом Јеремић са Археолошког института САНУ, др Мирославом Јовановићем редовним професором на катедри за општу савремену историју Филозофског факултета у Београду и др Мирославом Тимотијевићем редовним професором на одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду и коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку.
 1. Библиотека града Београда, 12. новембар 2008, промоција монографије „Културна ризница Чачка : од праисторије до савременог доба“, заједно са рецензентима мр Горданом Јеремић са Археолошког института САНУ, др Мирославом Јовановићем редовним професором на катедри за општу савремену историју Филозофског факултета у Београду и др Мирославом Тимотијевићем редовним професором на одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду и коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 26. септембар 2012, промоција монографије „Модернизација балканског града: (1944–1989) : компаративна анализа развоја Чачка и Благоевграда у епохи социјализма“, заједно са рецензентима др Сретеном Вујовићем, редовним професором на катедри за урбану социологију Филозофског факултета у Београду и др Мирославом Јовановићем редовним професором на катедри за општу савремену историју Филозофског факултета у Београду.
 1. Амфитеатар Народне библиотеке Србије у Београду, 4. октобар 2012, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре[друго издање]“, заједно са рецензентима др Даницом Поповић са Балканолошког института САНУ, др Зораном Ракићем, доцентом на катедри за историју уметности на Филозофском факултету у Београду и коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку.
 1. Културни центар у Пожаревцу, 18. децембар 2011, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре[друго издање]“, заједно са коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку.
 1. Дом културе Студентског града на Новом Београду, 12. јун 2013, промоција монографије „Модернизација балканског града: (1944–1989) : компаративна анализа развоја Чачка и Благоевграда у епохи социјализма“, заједно са рецензентима др Сретеном Вујовићем, редовним професором на катедри за урбану социологију Филозофског факултета у Београду и др Миром Радојевић доцентом на катедри за историју Југославију Филозофског факултета у Београду.
 1. Клуб „Службеног гласника“ у Београду, октобра 2014, промоција монографије „Равна гора“, заједно са коаутором Сашом Савовићем фотографом Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, рецензентом др Костом Николићем са Института за савремену историју у Београду и уредником издања историчарем Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Народни музеј у Београду, октобра 2014, промоција монографије „Споменица Народног музеја у Чачку 1952-2012“, заједно са историчарем уметности Бојаном Борић Брешковић директор Народног музеја у Београду, др Драганом Булатовићем редовним професором са Катедре за историју уметности Филозофског факултета у Београду и Делфином Рајић историчарем уметности и директором Народног музеја у Чачку.
 1. Гимназија у Горњем Милановцу, 4. децембар 2014, промоција монографије „Равна гора“, заједно са коаутором Сашом Савовићем фотографом Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу и уредником издања историчарем Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“ .
 1. Клуб „Службеног гласника“ у Београду, 8. септембар 2015, промоција монографије „Звонко Вучковић : ратна биографија (1941-1944) : расправа о проблемима прошлости и садашњости“, заједно са др Костом Николићем са Института за савремену историју у Београду и уредником издања историчарем Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, 25. септембра 2015, промоција монографије „Звонко Вучковић : ратна биографија (1941-1944) : расправа о проблемима прошлости и садашњости“, заједно са мр Владимиром Димитријевићем професором књижевности из Гимназије у Чачку и уредником издања историчарем Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Народни музеј Вршац, 24. фебруар 2016, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре [друго издање]“, заједно са коаутором историчарем уметности Делфином Рајић из Народног музеја у Чачку.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 30. мај 2016, промоција монографија „Равна гора“, заједно са коаутором Сашом Савовићем фотографом из Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу и уредником издања историчарем Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 17. март 2017, промоција монографије „Звонко Вучковић : ратна биографија (1941-1944) : расправа о проблемима прошлости и садашњости“, заједно са рецензентом историчарем др Костом Николићем из Београда и уредником издања историчарем Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Клуб „Службеног гласника“ у Београду, 21. март 2017, промоција монографије „Драгиша Васић (1885-1945) и српска национална идеја“, заједно са рецензентом историчарем др Костом Николићем са Института за савремену историју из Београда и уредником издања историчарем Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Музеј рудничко-таковског краја, 3. април 2017, промоција монографије „Драгиша Васић (1885-1945) и српска национална идеја“, заједно са рецензентом др Владимиром Димитријевићем професором књижевности из Гимназије у Чачку и уредником издања историчарем Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Мала сала Коларчевог универзитета у Београду, 16. октобар 2017, промоција монографије „Драгиша Васић (1885-1945) и српска национална идеја“, заједно са др Милом Ломпаром, редовним професором са Филолошког факултета у Београду и рецензентима др Костом Николићем са Института за савремену историју у Београду и др Наташом Милићевић са Института за новију историју Србије у Београду.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 7. децембар 2017, промоција монографије „Драгиша Васић (1885-1945) и српска национална идеја“, заједно са рецензентом др Владимиром Димитријевићем професором књижевности из Гимназије у Чачку и уредником издања историчарем Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Народни музеј Краљево, 7. јун 2018, промоција књиге „Драгиша Васић (1885-1945) и српска национална идеја“ заједно са рецензентима др Костом Николићем са Института за савремену историју у Београду, др Владимиром Димитријевићем професором књижевности Гимназије у Чачку и уредник издања Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Клуб „Службеног гласника“ у Београду, 11. септембар 2018, промоција књиге „Злато четника и партизана : деконструкција једног мита : финансије и отпор окупатору у Србији и Југославији 1941-1945.“, заједно са рецензентом етнологом др Ивицом Тодоровићем са Етнолошког института САНУ у Београду и уредником издања Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Народни музеј Краљево, 21. март 2019, промоција публикације „Споменица погинулих у ратовима 1991-2000. године са подручја Краљева“ заједно са историчарем Дарком Гучанином директором Народног музеја у Краљеву, историчарем Мирјаном Савићиж из Музеја у Краљеву и Милисавом Вујанцем председником Удружења погинулих у ратовима 1991-1999. године у Краљеву.
 1. „Српски културни центар“ (СКУЦ) у Пули, априла 2019, промоција монографије „Манастири Овчарско-кабларске клисуре [друго издање]“ са коаутором историчарем уметности Делфином Рајић директором Народног музеја у Чачку.
 1. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, 4. новембар 2019 промоција књиге „Злато четника и партизана : деконструкција једног мита : финансије и отпор окупатору 1941-1945.“ заједно са рецензентом др Владимиром Димитријевићем професором књижевности из Чачка и уредником издања Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Народни музеј у Краљеву, новембар 2019, промоција књиге „Злато четника и партизана : деконструкција једног мита : финансије и отпор окупатору 1941-1945.“ заједно са рецензентом др Владимиром Димитријевићем професором књижевности из Чачка и уредником издања Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
Промоције књига других аутора:
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 22. јун 2001, промоција зборника докумената „Рат и мир ђенерала : изабрани ратни списи књ. 1-2.“, заједно са приреживачина публикације др Костом Николићем и др Бојаном Димитријевићем, са Института за савремену историју у Београду.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 5. октобар 2001, промоција „Зборника радова Народног музеја“ бр. 30, заједно са археолозима др Милојем Васићем и др Милом Стојићем са Археолошког института САНУ и историчарем уметности Милованом Вуловићем покретачем часописа.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 6. октобар 2005, промоција „Ратних дневника белешки“ др Младена Жујовића које је приредила Теодора (Гордана) Жујовић, заједно са приређивачем и историчарем Радивојем Бојовићем.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 19. јануар 2006, промоција Зборника радова Народног музеја бр. 34, заједно са једним од аутора публицистом Радованом М. Маринковићем, уредником Делфином Рајић.
 1. Сала Скупштине општине Чачак, априла 2008, промоција књиге „Предајте се, Срби“, Миодрага Јаћимовића, заједно са мр Владимиром Димитријевићем професором књижевности Гимназије у Чачку.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 29. децембар 2011, представљање монографије „Рудничка Морава“, дванаесте књиге из едиције „Корени“, заједно са приређивачем монографије Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Читалиште библиотеке у Ужицу, организација Историјског архива у Ужицу, 24. новембра 2011, представљање 20. броја часописа „Историјска баштина“, заједно са Маријом Орбовић из Градске библиотеке у Чачку и Александром Савићем, уредником часописа.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 16. децембар 2013, представљање Зборника радова Народног музеја бр. 42, заједно са једним од аутора Небојшом Цвејићем, библиотекаром из Библиотеке у Шапцу и уредником часописа Делфином Рајић историчарем уметности Народног музеја у Чачку.
 1. Дом Војске Србије у Горњем Милановцу, 7. април 2014, промоција књиге „Сачувана огњишта“ публицисте Живка Перишића, заједно са др Недељком Трнавцем, некадашњим редовним професором на катедри за педагогију Филозофског факултета у Београду и историчарем Сашом Марушићем из Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцем.
 1. Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, 9. април 2014, промоција каталога „Обреновићи у музејским и другим збиркама I“, заједно са др Игором Борозаном доцентом са Катедре за историју уметности Филозофског факултета у Београду.
 1. Народни музеј Краљево, 24. април 2014, промоција каталога „Обреновићи у музејским и другим збиркама I“, заједно са уредницима историчаром Сашом Марушићем и историчарем уметности Аном Боловић из Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 30. април 2014, промоција каталога „Обреновићи у музејским и другим збиркама I“, заједно са др Игором Борозаном доцентом са Катедре за историју уметности Филозофског факултета у Београду и уредником каталога историчаром Сашом Марушићем из Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу.
 1. Народни музеј Краљево, 18. август 2014, промоција монографије „Народни музеј Краљево“ заједно са проф. др Драганом Булатовићем редовним професором са Катедре за историју уметности Филозофског факултета у Београду и Делфином Рајић историчарем уметности и директором Народног музеја у Чачку.
 1. Конак кнегиње Љубице у Београду, 26. март 2015, промоција каталога „Обреновићи у музејским и другим збиркама II“, заједно са др Игором Борозаном доцентом са Катедре за историју уметности Филозофског факултета у Београду и уредником каталога историчаром Сашом Марушићем из Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу.
 1. Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, 28. април 2015, промоција каталога „Обреновићи у музејским и другим збиркама II“, заједно са уредником каталога историчаром Сашом Марушићем из Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу.
 1. Народни музеј у Краљеву, 19. мај 2016, промоција часописа Наша прошлост бр. 16, заједно са историчарем др Љубодрагом Ристићем из Балканолошког института САНУ, археологом Татјаном Михаиловићем и историчарем Драганом Драшковићем из Народног музеја у Краљеву.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 29. септембар 2016, промоција каталога „Обреновићи у музејским и другим збиркама III“, заједно са уредником историчаром Сашом Марушићем из Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу.
 1. Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, 12. децембар 2016, промоција публикације „Успомене Живорада Настасијевића“, заједно са мр Владимиром Димитријевићем професором књижевности Гимназије у Чачку.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 15. децембар 2017, промоција „Зборника радова Народног музеја“ бр. 46 заједно са уредником Делфином Рајић, историчарем уметности Народног музеја у Чачку и др Наташа Милићевић са Института за новију историју Србије у Београду.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 9. фебруар 2018, промоција књиге мр Маријане Матовић „Јермени у Чачку“.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 7. март 2018, промоција књиге др Милутина Живковића „НДХ у Србији 1941. — усташки режим у Прибоју, Пријепољу, Новој Вароши и Сјеници (април-септембар 1941)“ заједно са др Наташом Милићевић са Института за новију историју Србије и МА Небојшом Стамболијом са Института за савремену историју у Београду.
 1. Музеј „21. октобар“ у Крагујевцу, март 2018, промоција књиге Виктора Бејатовића „’Лепеза смрти’ - вишедисциплинарни приступ и упоредне методологије у реконструкцији мотива и обима ратног злочина у Крагујевцу октобра 1941. године“.
 1. Гимназија у Чачку, 16. мај 2018, промоција књиге др Владимира Димитријевића „Син песника Диса : књига која није постала роман“ заједно са историчарем др Богданом Трифуновићем из Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.
 1. Клуб „Службеног гласника“ у Београду, 29. мај 2018, промоција књиге Ивана Јастребова „Стара Србија и Албанија“ коју је приредио Борисав Челиковић, заједно са др Дарком Гавриловићем редовним професором Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и Петром Арбутином уредником издавачке делатности „Службеног гласника“ у Београду.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 30. август 2018, промоција „Зборника радова Народног музеја“ бр 47, заједно са историчарем др Момчилом Павловићем директором Института за савремену историју у Београду.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 13. септембар 2018, промоција зборника „Ратна 1943. година : репресалије окупатора и оружани сукоби у ужичком, чачанском и подсувоборском крају : зборник саопштења са првог Меморијала Драгутина Кујовића и петровских талаца“ заједно са приређивачем зборника публицистом Миливојем Трнавцем, историчарем др Александром Стојановићем са Института за новију историју Србије у Београду и историчарем Александром Марушићем директором Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу.
 1. Библиотека „Вук Караџић“ у Крагујевцу, 4. октобар 2018, промоција каталога „Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе V“ заједно са уредником издања историчарем Александром Марушићем директором Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу.
 1. Међуопштински историјски архив у Чачку, 5. новембар 2018, промоција књиге Ивана Јастребова „Стара Србија и Албанија“, заједно са проређивачем издања историчарем Борисавом Челиковићем и историчарем др Дарком Гавриловићем редовним професором Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 9. новембар 2018, промоција каталога „Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе V“ заједно са уредником издања историчарем Александром Марушићем директором Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 3. децембар 2018, промоција књиге др Милутина Живковића „Између Велике Албаније и окупиране Србије : Нови Пазар, Тутин и Ибарски Колашин (1941-1944)“ заједно са др Наташом Милићевић са Института за новију историју Србије у Београду и МА Раде Ристановић са Института за савремену историју у Београду.
 1. Свечана сала Града Краљева, јануара 2019, промоцији књиге „Српска прича : сећања из рата и револуције 1941-1945.“ Александра Милошевића заједно са приређивачем издања историчарем Немањом Девићем са Института за савремену историју у Београду и уредником издања Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, 7. март 2019, промоција каталога „Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и Европе V“ заједно са уредником издања историчарем Александром Марушићем директором Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу и историчарем Борисавом Челиковићем.
 1. Међуопштински историјски архив у Чачку, марта 2019, промоција књиге „Српска прича : сећања из рата и револуције 1941-1945.“ Александра Милошевића заједно са приређивачем издања историчарем Немањом Девићем са Института за савремену историју у Београду, историчарем Гораном Давидовићем из Архива у Чачку, др Владимиром Димитријевићем професором књижевности из Гимназије у Чачку и уредником издања Борисавом Челиковићем из „Службеног гласника“.
 1. Музеј рудничко-таковског краја, априла 2019, промоција монографије „Камена књига предака“ заједно са фотографом Сашом Савовићем из Музеја рудничко-таковског краја и Слободаном Николићем професором књижевности Гимназије у Чачку.
 1. Уметничка галерија „Надежда Петровић“ у Чачку, 3. јун 2021, промоције књиге Драгане Божовић „Породица Надежде Петровић кроз 19. векзаједно са аутором и др Драганом Булатовићем, некадашњим редовним професором.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 4. новембар 2021, промоција је књиге историчара др Милутина Живковића „Стара Рашка под италијанском окупацијом 1941-1943.“, заједно са аутором и др Костом Николићем са Института за савремену историју у Београду.
 1. Народни музеј у Краљеву, 9. новембар 2021, промоција часописа „Наша прошлост“ бр. 19, заједно са колегиницом историчарком др Марка Томић са Византолошког института САНУ и колегом др Николом Крстовићем са Семинара за музеологију и херитологију Филозофског факултета у Београду.
 1. Галерија Народног музеја у Чачку, 16. децембар 2021, промоција монографије др Рада Ристановића „Београдски равногорци : Југословенска војска у отаџбини и Равногорски покрет у окупираном Београду 1941-1944.“, заједно са аутором и историчарем др Бојаном Димитријевићем са Института за савремену историју у Београду.
Отварање изложби:
 1. Народни музеј Краљево, 14. октобра 2011, говор на отварању изложбе „Краљевачки Октобар 1941 – ОПОМЕНА“ аутора Силвије Крејаковић и Драгана Драшковића.
 1. Читалиште библиотеке у Ужицу, 24. новембар 2011, говор на отварању изложбе „Ужички крај ратне 1941. године у монографским и периодичним публикацијама“ аутора Александра Савића.
 1. Народни музеј Краљево, 11. април 2017, говор на отварању изложбе „Друг Тито и друг Марко у Краљеву“, аутора Силвије Крејаковић историчара из Народног музеја у Краљеву.
 1. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, говор на отварању изложбе о књижевнику, официру, дипломати и политичару Радоју Јовановић.
 1. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, 7. априла 2021, говор на отварању изложбе „Штампана реч 2020.“
Музеолошке радионице
 1. „Моје тајно благо“, новембар 2011 – мај 2012, радионица са ученицима основних и средњих школа Чачка.