Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Mилош Tимотијевић

Др Милош Тимотијевић, историчар, рођен је у Чачку 1969. године. Студије историје завршио је на Филозофском факултету у Београду. У Народном музеју у Чачку ради од 1997. године. Главна подручја његових научних интересовања су модернизацијски процеси на Балкану у другој половини XX века, друштвена и културна историја чачанског краја у XX веку, историја цркве и црквене уметности на подручју Западне Србије, војна и политичка дешавања у Србији током Другог светског рата. Истраживао је у архивима, музејима и библиотекама у Софији, Благоевграду, Београду, Чачку, Краљеву, Горњем Милановцу и на терену Моравичког округа. Од 2000. године члан је редакције „Зборника радова Народног музеја”, а од 2005. и серије каталога тематских изложби. Звање вишег кустоса стекао је 2006, а музејског саветника 2015. године. Докторску тезу „Модернизација балканског града у доба социјализма: пример Чачка и Благоевграда (1944-1989)” одбранио је 2011. године на Филозофском факултету у Београду. Учествовао је на више научних скупова и одржао велики број предавања. У Народном музеју у Чачку води збирке наоружања, војне опреме, униформи и застава. Објавио је 23 монографијe, jош десет публикација различитог садржаја и више од 100 научних чланака.

Награђен је наградом „Ђорђе Јеленић“ Архива Србије (са Гораном Давидовићем) 2003, Општине Чачак (са Делфином Рајић) 2004, „Михаило Валтровић“ Музејског друштва Србије (са Делфином Рајић) 2004, „Даница Марковић“ Градске библиотеке у Чачку за књигу године (са Делфином Рајић) 2004. и 2012, „Драгиша Кашиковић“ Матице исељеника и редакције „Српска реч“ (са Гораном Давидовићем) 2005, наградом Националног комитета ICOM-а за Србију зa 2008. и 2012. годину (са Делфином Рајић), наградом „Ступље” на Међународном сајму књига у Бања Луци 2012. године (са Делфином Рајић).

Монографије
 1. Miloš Timotijević, Karneval u Guči: sabor trubača 1961-2004 (Čačak: Legenda: Narodni muzej Čačak, 2005), str. 403.
 2. Милош Тимотијевић, Соколи Чачка 1910-1941 (Чачак: Народни музеј Чачак, 2006), стр. 205.
 3. Милош Тимотијевић, Век сумње: религиозност у чачанском крају 1886–2008 (Чачак: Легенда: Народни музеј Чачак, 2009), стр. 448.
 4. Милош Тимотијевић, Модернизација балканског града (1944-1989): компаративна анализа развоја Чачка и Благоевграда у епохи социјализма (Чачак: Народни музеј Чачак, 2012), стр. 575.
 5. Милош Тимотијевић, Звонко Вучковић: ратна биографија (1941-1944): расправа о проблемима прошлости и садашњости (Београд: Службени гласник, 2015), стр. 503.
 6. Милош Тимотијевић, Драгиша Васић (1885-1945) и српска национална идеја (Београд : Службени гласник, 2016), стр. 568.
 7. Милош Тимотијевић, Злато четника и партизана : деконструкција једног мита : финансије и отпор окупатору у Србији и Југославији 1941-1945. (Београд : Службени гласник, 2018), стр. 312.
 8. Милош Тимотијевић, „Храбри” партизани и „зли” четници : студије о Србији у Другом светском рату : (1941-1945), (Београд : Catena mundi, 2019), стр. 234.
 9. Милош Тимотијевић, Злато четника и партизана : деконструкција једног мита : финансије и отпор окупатору у Србији и Југославији 1941-1945. [друго издање], (Београд : Службени гласник, 2019), стр. 312.
 10. Милош Тимотијевић, Драгиша Васић и српска национална идеја Тимотијевић, Милош, друго допуњено издање (Београд : Службени гласник, 2019), стр. 588.
 11. Милош Тимотијевић, Споменица погинулих у ратовима 1991-2000. године са подручја Краљева (Краљево : Народни музеј : Удружење породица палих бораца ратова од 1990 до 1999. године града Краљева, 2019), стр. 184.
 12. Милош Тимотијевић, Мисија „Халијард” : ратна пропаганда, бомбардовање српских градова и евакуација савезничких авијатичара 1943-1944. године (Београд : Службени гласник, 2020), стр. 478.
 13. Милош Тимотијевић, „Храбри” партизани и „зли” четници : студије о Србији у Другом светском рату : (1941-1945) [друго издање], (Београд : Catena mundi, 2020), стр. 234.
Коауторство у монографијама
 1. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, Затамњена прошлост: историја равногораца чачанског краја. књ. 1, У пламену устанка: ратна 1941. година (Чачак: Народни музеј Чачак: Међуопштински историјски архив; Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја; Краљево: Народни музеј Краљево, 2002), стр. 415.
 2. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, Затамњена прошлост: историја равногораца чачанског краја. књ. 2. Слепа мржња и крвава освета: окупација и грађански рат 1942-1943. године (Чачак: Народни музеј Чачак: Међуопштински историјски архив; Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја; Краљево: Народни музеј Краљево, 2003), стр. 391.
 3. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, Затамњена прошлост: иторија равногораца чачанског краја. књ. 3. Агонија и слом: ратне 1944. и 1945. година (Чачак: Међуопштински историјски архив; Краљево: Народни музеј Краљево, 2004) стр. 462.
 4. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре (Чачак: Народни музеј Чачак, 2004), стр. 303.
 5. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Ризница прошлости: Овчарско-кабларска клисура и њени манастири (Чачак: Легенда, 2005), стр. 219.
 6. Горан Давидовић-Милош Тимотијевић, Осветљављање истине: документа за политичку и војну историју Чачка 1938-1941, књ. 1 (Чачак: Међуопштински историјски архив: Народни музеј Чачак; Краљево: Народни музеј Краљево, 2006), стр. 575.
 7. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Културна ризница Чачка: од праисторије до савременог доба - Cultural tresaury of Cacak from prehistory to the present time (Чачак: Народни музеј Чачак, 2008), стр. 280.
 8. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре. .Друго допуњено и измењено издање (Чачак: Народни музеј Чачак; Београд: Службени гласник, 2012), стр. 399.
 9. Милош Тимотијевић, Саша Савовић, Равна гора (Београд ; Службени гласник, 2014), стр. 291.
 10. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Ризница прошлости : Овчарско-кабларска клисура и њени манастири, друго издање (Чачак : Легенда : Народни музеј, 2019), стр. 218.
Чланци
 1. Милош Тимотијевић, „Оснивање музеја у Чачку”, Зборник радова Народног музеја XXVI (Чачак 1996), стр. 5-15.
 2. Милош Тимотијевић, „Општинска власт у Чачку између два светска рата”, Зборник радова Народног музеја XXVII (Чачак, 1997), стр. 305-334.
 3. Miloš Timotijević, „Balkanski savez 1953-1954. i jugoslovenska medijska slika političkog i geografskog okruženja”, Istorija 20. veka 1 (Beograd, 1998), str. 109-128.
 4. Милош Тимотијевић, „Лист ’Нова Зора’ и пропаганда Југословенске радикалне заједнице у Чачку за парламентарне изборе у децембру 1938”, Зборник радова Народног музеја XXVIII (Чачак, 1998), стр. 219-226.
 5. Милош Тимотијевић, „Чачак у предвечерје Другог светског рата 1938-1941: социјална, економска и политичка структура”, Зборник радова Народног музеја XXIX (Чачак, 1999), стр. 133-218.
 6. Милош Тимотијевић, „Називи улица Чачка 1893-1992: један век изграђивања колективног идентитета”, Годишњак за друштвену историју 2-3 (Београд, 2000), стр. 221-250.
 7. Милош Тимотијевић, „Чачак под окупацијом 1941-1944: привреда и друштво”, Зборник радова Народног музеја XXX (Чачак, 2000), стр. 197-287.
 8. Милош Тимотијевић, „Политика, уметност и стварање традиција (Подизање споменика Надежди Петровић у Чачку 1955. године)”, Зборник радова Народног музеја XXXI (Чачак, 2002), стр. 113-153.
 9. Милош Тимотијевић, „Народни музеј Чачак 1952-2002”, Зборник радова Народног музеја XXXI (Чачак, 2001), стр. 247-251, 283-285.
 10. Милош Тимотијевић, „Сталне поставке и изложбена активност музеја 1953-2002”, Зборник радова Народног музеја XXXI (Чачак, 2001), стр. 251-259.
 11. Милош Тимотијевић, „’Храбри’ партизани и ’зли’ четници: историографија Чачка о опсади Краљева 1941. године”, Округли сто Краљево октобра 1941. ур. Драган Драшковић, Радомир Ристић (Краљево: Народни музеј Краљево: Историјски архив Краљево, 2003), стр. 277-299.
 12. Милош Тимотијевић, „Борба традиција: називи улица у Чачку 1893-2005”, Зборник радова Народног музеја XXXIV (Чачак, 2004), стр. 75-106.
 13. Милош Тимотијевић, „’Запуштен виноград Господњи’: религиозност у чачанском крају током XX века (први део)”, Зборник радова Народног музеја XXXVI (Чачак, 2006), стр. 191-248.
 14. Милош Тимотијевић, „Град у унутрашњости: облици, простори и границе приватног и јавног у 20. веку [поглавље у књизи]”, Приватни живот код Срба у двадесетом веку , ур. Милан Ристовић (Београд: Clio, 2007), стр. 579-611.
 15. Милош Тимотијевић, „Између ’старе’ и ’нове’ вере: религиозност у чачанском крају током XX века (други део)”, Зборник радова Народног музеја XXXVII (Чачак, 2007), стр. 169-200.
 16. Милош Тимотијевић, „Проституција у Чачку током XX века”, Токови историје 1-2 (Београд, 2007), стр. 170-190.
 17. Милош Тимотијевић, „’Дунули су вихорни ветрови’: ставови епископа Николаја Велимировића о Јеврејима, либерализму, комунизму и нацизму у штампи Жичке епархије пред Други светски рат”, Наша прошлост 8 (Краљево, 2007), стр. 97-119.
 18. Милош Тимотијевић, „Град, људи, време : поводом 600 година од првог помена Чачка у писаним документима”, Арт 032 : ревија за културу, бр. 18, Чачак, 2008, стр. 2-8.
 19. Милош Тимотијевић, „Паланачки живот у доба социјализма”, у: Миодраг Јаћимовић, Предајте се, Срби, Београд, 2008, стр. 147-155.
 20. Милош Тимотијевић, „Драгиша Васић и ’Српски глас’: један незавршени национални пројекат”, Живот и дело Драгише Васића: зборник радова са научног скупа одржаног у Горњем Милановцу 26. и 27. септембра 2005. године поводом 120. годишњице рођења и 60. годишњице смрти Драгише Васића (1885-1945-2005) , пр. Борисав Челиковић (Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја, 2008), стр. 119-146.
 21. Милош Тимотијевић, „Манастир Стјеник под Јелицом: стварна и измишљена традиција”, Годишњак за друштвену историју 1-3 (Београд, 2008), стр. 79–104.
 22. Милош Тимотијевић, „У лавиринту унутрашњих граница: положај Чачка у територијалној подели Србије 1804-2009. године”, Зборник радова Народног музеја XXXVIII (Чачак, 2008), стр. 233-284.
 23. Милош Тимотијевић, „’Први грађанин мале вароши’: значај председника општине у локалној елити власти током социјализма – пример Чачка”, Зборник радова Народног музеја XXXIX (Чачак, 2009), стр. 235-268.
 24. Милош Тимотијевић, „Индустријализација Чачка 1944-1956”, Зборник радова Народног музеја XL (Чачак, 2010), стр. 239-268.
 25. Милош Тимотијевић, „’Патриотски’ и ’реалан’ простор: подручје планине Рудник у Краљевини Југославији (1918-1941)”, Зборник радова Народног музеја XLII (Чачак, 2012), стр. 73-88.
 26. Милош Тимотијевић, „’Код туцања у главу важно је не пропустити ни један дан’ : фотографија као репрезент политичке моћи Јосипа Броза Тита (1944-1980)”, у: Тито и Срби : злочинац на челу колоне, Београд, 2013, стр. 217-235.
 27. Милош Тимотијевић, „Рецензија. – ’Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије 1’” ур. Александар Марушић, Ана Боловић (Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја, 2013), стр. 361-363.
 28. Милош Тимотијевић, „Дуг пут оснивања Музеја у Чачку”, Споменица Народног музеја у Чачку 1952-2012, ур. Делфина Рајић (Чачак : Народни музеј Чачак, 2013), стр. 5-13.
 29. Милош Тимотијевић:,„Шест деценија рада Народног музеја у Чачку (1952-2012)” , ур. Делфина Рајић (Чачак : Народни музеј Чачак, 2013), стр. 15-111.
 30. Милош Тимотијевић, „’Иако телесно ви нисте живи, ви зрачите на нас као жива бића’: изградња спомен-костурнице и обликовање Централног трга у Чачку 1945-1955.”, Зборник радова Народног музеја XLIII (Чачак, 2013), стр. 127-169.
 31. Милош Тимотијевић, „70 година од победе над фашизмом у Србији (1945-2015)”, Наша прошлост 15 (Краљево, 2014), стр. 173-189.
 32. Милош Тимотијевић, „Симболички и ’стварни’ значај подручја планине Рудник у социјалистичкој Југославији (1944-1990)”, Зборник радова музеја рудничко-таковског краја Горњи Милановац 7 (Горњи Милановац, 2014), стр. 175-203.
 33. Милош Тимотијевић, „Рецензија. – ’Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије 2’ (ур. Александар Марушић, Ана Боловић) (Горњи Милановац : Музеј Рудничко-таковског краја, 2014), стр. 352-355.
 34. Милош Тимотијевић, „У Краљевини Југославији 1918-1941”, Рудник : шапат висина, ур. Борисав Челиковић, Милојко Кнежевић (Београд : Службени гласник, 2014), стр. 409-433.
 35. Милош Тимотијевић, „У социјалистичкој Југославији 1944-1990”, Рудник : шапат висина, ур. Борисав Челиковић, Милојко Кнежевић (Београд : Службени гласник, 2014), стр. 459-491.
 36. Милош Тимотијевић, „Страдање и спасавање Јевреја у Чачку и околини 1941-1944. године”, Зборник радова Народног музеја XLIV (Чачак, 2014), стр. 159-188.
 37. Милош М. Тимотијевић, „Таково и Равна Гора: ’старо’ и ’ново’ митско место”, у: Два века Другог српског устанка. Митолошки зборник 34 (Рача - Горњи Милановац, 2015), стр. 311-344.
 38. Милош Тимотијевић, „Комунизам као нова религија”, Људи говоре 25/26 (Торонто, 2015), стр. 256-271.
 39. Милош Тимотијевић, Рецензија: Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије III (ур. Александар Марушић, Ана Боловић), Горњи Милановац, 2015, стр. 370-371.
 40. Милош Тимотијевић, „Звонимир Звонко Вучковић (1916-204) : биографија, документа, сећања”, Зборник радова Народног музеја XLV (Чачак, 2015 [шт. 2016]), стр. 173-205.
 41. Милош Тимотијевић, „Бој на Љубићу у званичној репрезентативној култури Чачка током XIX и XX века”, у: Српска револуција и обнова државности Србије : двеста година од Другог српског устанка, ур. Радомир Ј. Поповић, (Београд, Историјски институт САНУ; Чачак, МИАЧ, 2016), стр. 215-241.
 42. Милош Тимотијевић, Рецензија: Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије IV (ур. Александар Марушић, Ана Боловић), Горњи Милановац, 2016, стр. 370-371.
 43. Милош Тимотијевић, „Култ светитеља, места сећања и политички митови: пример манастира Вујан, гробне цркве породице Луњевица”, Годишњак за друштвену историју, св. 3, (Београд, 2016[шт. 2017]), стр. 33-63.
 44. Милош Тимотијевић, „Историјско одељење Народног музеја у Чачку: повест баштињење и структура сталне поставке (1953-2006)”, Зборник радова Народног музеја XLVI, Чачак, 2016 [шт. 2017], стр. 85-96.
 45. Милош Тимотијевић [рецензија], у: Маријана Матовић, Јермени у Чачку : 1885-1950 (Чачак : Народни музеј Чачак, 2017), стр. 301-303.
 46. Милош Тимотијевић [рецензија], у: Виктор Бејатовић, Лепеза смрти : вишедисциплинарни приступ и упоредне методологије у реконструкцији мотива и обима ратног злочина у Крагујевцу октобра 1941 (Крагујевац : Спомен-парк Крагујевачки октобар, 2017), стр. 177-179.
 47. Милош Тимотијевић, „Српска национална идеја – кратак преглед обликовања једног културног обрасца”, Етно-културолошки зборник 21, Сврљиг, 2017,стр.151-176.
 48. Милош Тимотијевић, „Легенде о закопаном благу Западне Србије”, Зборник радова Народног музеја XLVII (Чачак, 2017 [шт. 2018]), стр. 137-263.
 49. Милош Тимотијевић, „Плави хоризонти Радојка Николића : од микроисторије до социјалне антропологије”, у: Радојко Николић, Камена књига предака : о натписима са надгробних споменика западне Србије : друго допуњено издање (Чачак : Народни музеј Чачак, 2018), стр. 7-18.
 50. Милош Тимотијевић, „Рецензија”, у: Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије V (ур. Александар Марушић, Ана Ранковић), Горњи Милановац, 2018, стр. 378-379.
 51. Милош Тимотијевић, „Војници, смрт и надгробна обележја : приватно сећање на Велики рат у западној Србији [резиме]”, Међународни научни скуп „Србија 1918: ослобођење домовине, повратак ратника, живот у новој држави”, свеска резимеа (Међуопштински историјски архив Чачку, Центар за историју Југославије и савремену националну историју Филозофског факултета у Београду : Чачак, 2018), стр. 24-25.
 52. Милош Тимотијевић, „Судбина сребра Ужичке републике”, Годишњак за друштвену историју, год. 25, св. 1 (2018), стр. 57-81
 53. Милош Тимотијевић, „Видова, село на почетку Овчарско-Кабларске клисуре”, Бележник Овчарско-кабларске клисуре 9 (2018[шт. 2019]), стр. 41-45.
 54. Милош Тимотијевић, „’Вазда’ верни поданици : списак особа које су добиле орден на рођендан Краљице Драге Обреновић 11. септембра 1901. године”, Зборник радова Народног музеја, Бр. 48 (2018[шт. 2019]), стр. 45-54
 55. Милош Тимотијевић, „Градски центар и архитектонско наслеђе социјализма: случај Чачка (1944-1990)”, у: Архитектура, урбанизам и уметност : зборник радова = Architecture, Urbanism and Art : proceedings, Међународна научна конференција Наслеђе социјализма, (Београд : Архив Србије ; [Љубљана] : Форум словенских култура, 2019), стр. 147-198.
 56. Милош Тимотијевић, „Записи у објективу Саше Савовића” [предговор], у: Саша Савовић, Крст у дубу : записи, закрштена стабла рудничко-таковског краја (Горњи Милановац : Музеј рудничко-таковског краја : Удружење ликовних и примењених уметника, 2019), стр. 2-3.
 57. Miloš Timotijević, „Finansije JVuO U Srbiji 1941-1944.”, Istorija 20. veka, God. 37, br. 2 (2019), str. 137-156.
 58. Милош Тимотијевић, „Југословенска војска у отаџбини и амерички авијатичари : пример спасавања и евакуација посаде авиона B-24 Либератор који је пао у село Ракова поред Чачка”, Зборник радова Народног музеја, Бр. 49 (2019[шт. 2020]), стр. 103-125.
 59. Милош Тимотијевић, „Рецензија”, у: Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије VI (ур. Александар Марушић, Ана Ранковић), Горњи Милановац, 2020, стр. 370-371.
Коауторство у чланцима
 1. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, „Почетак грађанског рата у чачанском крају 1941”, Историја 20. века 2 (Београд, 2002), стр. 23-48.
 2. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Стварање ’Српске свете горе’: Овчарско-кабларски манастири од XIV до краја XX века”, Зборник радова Народног музеја XXXII (Чачак, 2002), стр. 53-116.
 3. Горан Давидовић-Милош Тимотијевић, „Жена и рат: ’Друга страна’ окупације 1941-1945. године на простору чачанског краја”, Зборник радова Народног музеја XXXIII (Чачак, 2003), стр. 141-186.
 4. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Манастир Благовештење”, Зборник радова Народног музеја XXXIII (Чачак, 2003), стр. 19-44.
 5. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Српска света гора од XIV до XX века”, Бележник Овчарско-кабларске клисуре, 2, (Чачак, 2003), стр. 5-19.
 6. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, „’Дан после’: уништавање организације ЈВуО и успостављање власти комуниста у чачанском крају 1944-1945”, Историја 20. века 2 (Београд, 2004), стр. 23-46.
 7. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Манастир Сретење”, Зборник радова Народног музеја XXXIV (Чачак, 2004), стр. 35-52.
 8. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, „Други светски рат у чачанском крају: супротстављена тумачења”, Зборник радова Народног музеја XXXV (Чачак, 2005), стр. 199-247.
 9. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Манастир Св. Тројица под Овчаром”, Зборник радова Народног музеја XXXV (Чачак, 2005), стр. 51-64.
 10. Родољуб Петровић, Милош Тимотијевић, „Председници општине Чачак (1944–2010)”, Зборник радова Народног музеја XXXIX (Чачак, 2009), стр. 213-234.
 11. Милош Тимотијевић, Биљана Чкоњевић, „Моје тајно благо у чачанском музеју”, Моје тајно благо: нови погледи ка наслеђу, ур. Ана Боловић, Александар Марушић, Вишња Кисић (Горњи Милановац: Музеј рудничко-таковског краја, 2013), стр. 66-76.
 12. Борисав Челиковић, Ђорђе Миловановић, Марина Лукић-Цветић, Милош Тимотијевић, „Културно и историјско наслеђе”, у: Гружа и Рудничка Морава, ур. Слободан Арсенијевић, Борисав Челиковић (Крагујевац : Удружење грађана Урбана безбедност, 2016), стр. 139-191.
 13. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, „Досадашња истраживања манастира Овчарско-кабларске клисуре”, Бележник Овчарско-кабларске клисуре, бр. 7 (Чачак, 2016[шт. 2017]), стр. 16-22.
 14. Милош Тимотијевић, Делфина Рајић, „Природни амбијент Овчарско-Кабларске клисуре”, Бележник Овчарско-кабларске клисуре 9 (2018[шт. 2019]), стр. 99-106.
Каталози
 1. Милош Тимотијевић, Општина Чачак и њени председници 1918-1941 (Чачак; Народни музеј Чачак, 1999), стр. 24.
 2. Милош Тимотијевић, Соколско Друштво у Чачку 1910-1941. (Чачак: Народни музеј Чачак, 2006), стр. 22.
 3. Милош Тимотијевић, Чачак у доба социјализма: (1944-1990): фотографија као репрезент политичке моћи (Чачак: Народни музеј Чачак, 2013), стр. 128.
 4. Милош Тимотијевић, Седамедесет година од победе над фашизмом (1945-2015) (Чачак: Народни музеј Чачак, 2015), стр. 94.
Коауторство у каталозима
 1. Лидија Никитовић, Радивоје Бојовић, Делфина Рајић, Милица Дрињаковић, Снежанин Ашанин, Милош Тимотијевић, Ивана Ћирјаковић, Катарина Дмитровић, Дејан Петровић, Пола века Народног музеја у Чачку 1952-2002 (Чачак: Народни музеј Чачак, 2002), стр. 27.
 2. Делфина Рајић, Радивоје Бојовић, Милош Тимотијевић, Албум старог Чачка 1870-1941 (Чачак: Народни музеј Чачак, 2010), стр. 335.
 3. Биљана Чкоњевић, Александра Гојгић, Марина Котарац, Делфина Рајић, Радивоје Бојовић, др Милош Тимотијевић, Ивана Ђирјаковић, Благо Народног музеја: истраживања 2002-2012. (Чачак: Народни музеј Чачак, 2012), стр. 45.
Водичи
 1. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре: водич - Monasteries of Ovcar-Kablar gorge. Guide (Чачак: Народни музеј Чачак, 2006), стр. 89.
 2. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Црква Светог Вазнесења Христовог у Чачку (Чачак: Народни музеј Чачак, 2011), стр. 94.
 3. Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манастири Овчарско-кабларске клисуре: водич - Monasteries of Ovcar-Kablar gorge. Guide. 2. допуњено и измењено издање (Чачак: Народни музеј Чачак, 2014), стр. 93.
Приређена архивска грађа
 1. Милош Тимотијевић, „Документа о ванредним изборима за председника општине у Чачку 1922. године”, Изворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку 14 (Чачак, 1998), стр. 59-70.
 2. Милош Тимотијевић, „Два списка Руса избег– лица у Чачку, из 1925. и 1938. године Изворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку 15 (Чачак, 1999), стр. 56-59.
 3. Милош Тимотијевић, „Давање назива новим улицама у Чачку из 1936. године”, Изворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку 16-17 (Чачак, 2001), стр. 185-193.
 4. Милош Тимотијевић, „Списак стално запослених радника у Народном музеју у Чачку 1952-2002”, Зборник радова народног музеја XXIX, Чачак, 2001, стр. 281-283.
 5. Милош Тимотијевић, „Кафане Чачка: списак из 1938. године”, Изворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку 23 (Чачак, 2007), стр. 107-114
 6. Милош Тимотијевић, „Религиозност ученика завршних разреда основних школа у чачанском крају: анкетно испитивање из 1985. године”, Токови историје 1-2 (Београд, 2007), стр. 280-290.
 7. Милош Тимотијевић, „Сахрана Војводе Степе Степановића 1929: необјављене фотографије”, Годишњак за друштвену историју 1-3 (Београд, 2007), стр. 149-152.
 8. Милош Тимотијевић, „Епископ Николај Велимировић у посети Жичкој епархији (ужички и чачански крај) 1919. године”, Историјска баштина 17 (Ужице, 2008), стр. 111-115.
 9. Милош Тимотијевић, „Епископи жички (1834–1911): биографије из ’Прегледа цркве епархије жичкe’”, Наша прошлост 11 (Краљево, 2010), стр. 219–244.
 10. Милош Тимотијевић, „Српски културни клуб и генерал Милан Недић: један документ о ’приватној’ иницијативи у обавештајној делатности на почетку Другог светског рата (1939)”, Зборник радова Народног музеја XLI (Чачак, 2011), стр. 125–135.
Коауторство у приређивању грађе
 1. Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, „Мобилизациони списак Југословенске војске у отаџбини (ЈВуО) за Брђанску и Прислоничку општину”,Изворник, грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку 21 (Чачак, 2005), стр. 147-181.
Библиографије
 1. Милош Тимотијевић, „Библиографија Зборника радова Народног музеја I-XXX”, Зборник радова Народног музеја XXX (Чачак, 2000), стр. 289-312.
Прикази

 1. „Радош Љушић, ’Атанаско Михаиловић црногорски кнез, судија и депутат’, Музеј Рудничко-таковског краја, Г. Милановац 2000: [приказ] Милош Тимотијевић”, Зборник Музеја рудничко-таковског краја 1 (Горњи Милановац, 2001), стр. 271-273.
 2. „R. Tripković, R. Nedović, M. Mandić: „’Komandant Mandić’, Narodni muzej, Čačak 2000: [prikaz] Miloš Timotijević”, Istorija 20. veka 2 (Beograd, 2001), стр. 159-160.
 3. „Рудо Поље-Карановац-Краљево (од првих помена до Првог светског рата), Балканолошки институт САНУ, посебна издања, књ. 76 и Народни музеј, Краљево, Београд-Краљево 2000: [приказ] Милош Тимотијевић”, Историјски часопис XLVII (2000) (Београд, 2002), стр. 304-307.
 4. „Коста Николић: Страх и нада у Србији 1941-1945: Свакодневни живот под окупацијом, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2002: [приказ] Милош Тимотијевић”, Зборник Музеја рудничко-таковског краја 2 (Горњи Милановац, 2003), стр. 147-151.
 5. „Упокојавање вампира или историја као ’проклетство’ Источне Европе – Филип Лонгворт, Стварање Источне Европе : од преисторије до посткомунизма, Цлио, Београд, 2002” [приказ] Милош Тимотијевић,, арт 032, бр. 6, Чачак, 2002, стр. 42-44.
 6. Милош Тимотијевић, „Приказ: Сјај заборављене династије : ’Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије I’, ур. Саша Марушић и Ана Боловић, Музеј рудничко-таковског краја : Горњи Милановац, 2013, стр. 364.”, Наша прошлост 14 (Краљево, 2014), стр. 218-220.
 7. Милош Тимотијевић, „[приказ књиге] Иван Степанович Јастребов, Стара Србија и Албанија: забелешке с путовања, приређивање, редакција и поговор Борисав Челиковић.Београд: Службени гласник, 2018, 580.”, Токови историје 2018/3 (Београд, 2018), стр. 208-211.
 8. Miloš Timotijević, [prikaz knjige] „Kosta Nikolić, Jugoslavija, poslednji dani: 1989–1992. knjiga prva: ’Svi Srbi u jednoj državi’, Beograd, Službeni glasnik, 2018, 530”, Istorija 20. veka, 1, Beograd, 2019, str. 234-236.
 9. Милош Тимотијевић, „[приказ књиге] Копаоник, Жупа, Расина, Трстеничка Морава: насеља, порекло становништва, обичаји (прир. Борисав Челиковић). Едиција „Корени. Српске земље. Насеља, порекло становништва, обичаји“. Службени гласник – САНУ, Београд 2020, књ. 43, стр. 1096”, Гласник етнографског института САНУ, LXVIII (2), Београд, 2020, стр. 503–505.