Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Инфо

Римске терме у Чачку

Иако касноантичко купатило у центру Чачка, иза хотела Београд и стамбене зграде, није истражено у целости, ипак постоји довољно детаља у самој архитектури купатила који путем упоређења са боље очувани објектима исте намене широм римског царства пружају основу за идејни предлог реконструкције. Реконструкције грађевине начинила је др Александра Филиповић, Università Sapienza di Roma, Рим.

Линеарна организација просторија (Сл. 1а, 1б, 1ц, 1д) 2, 3, 4, 5 и 7 (тоалета, просторије за купање у топлој и млакој води, сауне и просторије за купање у хладној води) указује да су ови простори могли бити покривени полуобличастим сводовима (Сл. 2 и 3), који су иначе најчешће присутни у архитектури терми које су се одржале до данас. Сматра се да су постојећа дебљина (50 – 70 cm) и распон зидова (4,30 – 4,40 m) сасвим довољни за такву једну структуру. То не значи да наведене просторије нису могле бити покривене дрвеним гредама, заштићеним од влаге посебним висећим полуобличастим сводовима. За просторије 6 и 8 претпостављено је постојање једног или два нивоа са покривном конструкцијом у облику косог дрвеног крова (Сл. 4). Испод крова су се налази застакљени прозори, чије је постојање поуздано утврђено на јужној и западној страни на основу налаза прозорског стакла у шуту грађевине.