Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Инфо

Стручна пракса из области конзервације и рестаурације
октобар 2015. – јун 2016.

Лабораторија за конзервацију и рестаурацију организује стручну праксу из области конзервације и рестаурације за ученике III и IV разреда средње Уметничке школе из Чачка (смер конзерватор културних добара).

Ове године стручни програм из области конзервације и рестурације метала обухвата практичан рад односно конзерваторски третман 29 новчића из приватне збирке Драгане Божовић, кустоса Галерије Надежде Петровић из Чачка. Стручна пракса се састоји из теоријског и практичног сегмента. У програм је поред конзерватора укључен и предметни професор као и фотограф музеја.

Стручна пракса усмерена је на упознавање ученика са методама и техникама које се користе у анализи и заштити културних добара, конзерваторско – рестаураторским третманима, начинима и системима за вођење конзерваторске документације. Пракса обухвата и упознавање са врстом, историјатом, методама и техникама израде музејских предмета. Посебан акценат програма представља превентивна конзервација као један од најважнијих сегмената заштите културних добара.

Део наставе обухвата и упознавање ученика са улогом и функцијом музеја, организацијом, музејским збиркама итд. Ученицима ће током стручне праксе бити представљени најзначајнији музеји као и институти и лабораторије за конзервацију и рестаурацију у Србији и свету. Посебна пажња посвећена је основним смерницама, задацима и циљевима лабораторије у Чачку, али и музејским збиркама чачанског музеја.

На крају практичног рада ученици осмишљавају презентацију конзервираних предмета, као и тока рада, на годишњој изложби радова Уметничке школе (припрема плаката, цртежа и витрина са одговарајућим постаментима).

Програм води: Слободан Богојевић, дипл. инж. технологије, конзерватор

Стручна пракса се организује у сарадњи са професорима Уметничке школе Аном Богићевић и Снежаном Добросављевић.

Ученици (III година): Бојан Димић, Марија Вилимоновић, Милош Вукадиновић, Маринко Калајџија, Тијана Пантелић и Михаило Ристић.