Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Археолошка поставка

Сталну поставку у приземљу конака Јована Обреновића чини карактеристична грађа распоређена по хронолошком принципу, која потиче са многих археолошких ископавања или је набављена откупом. Данашња поставка отворена 1996. године, делимично је измењена и уређена деценију касније. Историјски ток од неолита до краја средњег века у поставци је представљен репрезентативним предметима, међу којима посебно место заузимају налази из светски познатих кнежевских гробова под хумкама из Атенице.