Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Инфо

Дубац (Јанчићи) - археолошко налазиште

Археолошко ископавање хумке VIII на локалитету Дубац у селу Јанчићи на Каблару представља наставак заштитиних радова на овој некрополи под хумкама, која је позната стручној јавности већ дужи низ година по резултатима истраживања тумула обављених средином 80-тих година XX века. Тада је испитан сразмерно велики број претежно скелетних гробова са честим налазима бронзаног накита, међу којима има врло ретких или уникатних примерака. Због могућности постојања сличних гробних целина, као и константне угрожености локације сталним ширењем обрадивих површина и ерозијом, одлучено је да се неколико још увек видљивих тумула истражи и на тај начин допуне сазнања о сахрањивању у бронзано доба на овом простору.

У периоду од 6. до 21. октобра 2014. године екипа Народног музеја у Чачку је у оквиру свог редовног програма обавила археолошко истраживање хумке VIII на локалитету Дубац у Јанчићима. Предметну хумку одликује сасвим посебан сепулкрални ритуал у односу на претходно познате. Установљено је да је након нивелисања површине танким слојем мрке земље без налаза, формирана већа површина кружног облика од крупнијег камења, пречника око 8 м, највероватније језгро, односно већа платформа, на којој је извршено полагање гробова. Истражене целине сугеришу да су покојници готово искључиво спаљивани и полагани у керамичке урне. Неколицина бронзаних налаза представља део гробног инвентара, док се један гвоздени бријач може тумачити као доста каснији налаз.

Честа дислоцираност делова урне и калцинисаних костију је по свој прилици последица растреситости земљано - камене структуре хумке, присуства шумске вегетације, као и ерозивних процеса којима је њен изглед у потпуности измењен и скоро у потпуности испран површински део калоте. Накнадна анализа керамичког материјала даће више података о хронологији налазишта, али се приликом прелиминарне аутопсије могло закључити да већина комада припада средњем бронзаном добу. Стручну екипу су сачињавали: руководилац радова виши кустос-археолог мр Катарина Дмитровић, Вујадин Вујадиновић, археолог-приправник, Слободан Богојевић, конзерватор, Марко Бојовић, фотограф, сви из Народног музеја у Чачку и Љубинка Павловић, студент археологије из Чачка.